Stiller spørsmål ved bossmonopol

Venstre er oppgitt over at BIR har monopol på innsamling av husholdningsavfall. De vil ha bosset ut på anbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Andersland Skoglund

Foto: Mathias Fischer

Forrige torsdag vedtok byrådet en ny forskrift for BIR (Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap). Der står det blant annet at de ni kommunene som eier BIR har bestemt seg for å fortsette med å gi det interkommunale selskapet enerett på innsamling av husholdningsavfall.

Ingen andre, verken private eller virksomheter, kan uten samtykke fra BIR samle inn husholdningsanfall.

Uheldig med monopol
Venstre synes det er rart at byrådet, som ellers er opptatt av konkurranse og like vilkår på andre områder som barnehage, skole, eldreomsorg, IT-tjenester til kommunen og leie av elbiler, opprettholder BIRs monopol.

— Det virker som om byrådet synes det er helt uproblematisk å vedta en forskrift som gir et interkommunalt selskap monopol innenfor et enormt tjenesteområde, sier Julie Andersland, gruppeleder for Venstre i bystyret.

Hun mener at byrådet regelrett forbyr andre å drive med avfallsinnhenting fra husholdninger.

— Jeg er sikker på at det er mange store og små bedrifter på Vestlandet som kan gi et tilbud av høy kvalitet til Bergens innbyggere, men de får rett og slett ikke lov. Det er en merkelig praksis.

Byrådet i vranglås
— Vi har et blått byråd som vanligvis er opptatt av konkurranse, men de har gått i vranglås når det kommer til BIR. Jeg tror at konkurranse kunne blant annet ført til bedre kildesortering og økning i tallet på hentinger av husholdningsavfall, sier Anders Skoglund, Venstres medlem i finanskomiteen.

Han mener at interkommunale selskaper er en uting.

— De er uoversiktlige, udemokratiske og ofte ineffektive. Han påpeker at Venstre har foreslått å privatisere BIR for å få et større mangfold i markedet og et bedre tilbud til byens innbyggere. — Hvorfor får BIR lov til å forvalte kommunens monopol på avfall, samtidig som de er en så stor aktør på markedet? spør han.

Les hele saken på side 12 i Bergensavisen torsdag 22. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**