Alene om å kjempe for barns rettigheter

– Alle konvensjoner som sikrer menneskerettighetene er viktige. Det er viktig at de ratifiseres, og det er viktig at barn får klagerett, sier Trine Skei Grande. Stortinget behandlet torsdag spørsmålet om Norge bør godkjenne tilleggsprotokollen om klagerett til FNs barnekonvensjon. Venstre ble stående alene i nasjonalforsamlingen og kjempe for barns rettigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Trine Skei Grande

Foto: Bård Ek

Vi har hatt et spesielt engasjement når det gjelder Barnekonvensjonen, både når det gjelder den siste ratifikasjonen, og at implementering av hele Barnekonvensjonen i norsk lovverk skjedde da vi satt med justisministeren sist, sa Trine Skei Grande da Stortinget debatterte en samlet opposisjon sitt forslag om at regjeringen må legge frem en sak om ratifikasjon av tilleggsprotokoll til Barnekonvensjonen.

Alene om rettigheter for barn
Men Venstre ble stående alene da Stortinget torsdag behandlet spørsmålet om Norge bør godkjenne tilleggsprotokollen om klagerett til FNs barnekonvensjon. De øvrige opposisjonspartiene stilte seg bak forslaget, men endret det sammen med regjeringspartiene i utenrikskomiteen, der Venstre ikke er medlem.

– Det at utenrikskomiteen nå har lagt fram et forslag der man ikke bare skal vurdere fordelene, men også ulempene, ved å ratifisere tilleggsprotokollen, syns jeg er en veldig kritisk formulering. Det har jeg lyst til å forklare. Det handler ikke bare om at jeg mener det er viktig at også barn skal ha de samme klageadgangene som voksne. Vi har ratifisert alle de delene som går på voksnes rettigheter på dette feltet, og jeg skjønner ikke hvorfor man skal vente når det gjelder barna. Jeg er også veldig spent på hvilke ulemper man vil oppdage, sa Skei Grande

 Venstre vil gi barn klageadgang

Venstre vil gi barn klageadgang
Foto: Microsoft

Må løfte menneskerettigheter høyt
– Jeg forventer at vi har en utenriksminister som drar rundt i verden og løfter menneskerettigheter høyt. Jeg forventer at han av og til slår så hardt i bordet at kaffekoppene skvetter på møter for menneskerettigheter. Men det f.eks. våre søsterpartier i land som kjemper for universelle menneskerettigheter sier, er at det store ankepunktet som blir brukt når vi løfter dette, er: dere ikke er noe bedre dere, sa Skei Grande.

– Når vi reiser rundt i verden og kjemper for barns rettigheter, kjemper for grunnleggende rettigheter som vi egentlig tar som en selvfølge i Norge, er det dette vi får i fleisen: Hvordan kan dere være så for dette, dere som ikke en gang klarer å signere protokollen som gir barn klageadgang.

– Vedtaket i dag svekker Norge internasjonalt når vi skal kjempe for menneskerettigheter. Det svekker også norske barns rettigheter. Jeg skjønner ikke hvorfor barn ikke skal ha de samme rettighetene som voksne har. Jeg skjønner ikke hvorfor vi så gjerne ratifiserer internasjonale konvensjoner som gjelder voksne, men vi har ulemper når det gjelder å ratifisere barns rettigheter.

To argumenter
– Jeg har to argumenter for at dette burde vi ha gjort mye raskere. For det første at det vil sikre norske barn rettigheter, og for det andre at det vil styrke Norges posisjon internasjonalt når vi skal kjempe for menneskerettigheter, og spesielt barns rettigheter. Jeg vil at vår utenriksminister ikke noen gang skal bli møtt med at dette gjør dere ikke sjøl, så hvorfor skal dere forvente at vi gjør det. Vi må ha en mye mer blankpusset profil når det gjelder rettigheter, menneskerettigheter og barnerettigheter, hvis vi skal kunne ha den tyngden internasjonalt som gjør at vi kan løfte menneskerettighetene høyere, noe jeg mener at vi skal gjøre.

Det er vanskelig å kunne slå så hardt i bordet at det skvetter litt i en kaffekopp, hvis vi ikke engang kan klare å holde dette i orden hjemme. Jeg ser heller ingen argumenter imot.

Asylbarn
– Jeg skjønner at noen kanskje er redde for at disse asylbarna får en klagerettighet som de ellers ikke ville hatt, men den vil jeg gjerne gi dem. Så jeg ser heller ikke det som en ulempe. Jeg ser heller ikke at norske myndigheter må ha noen rammer å forholde seg til når man vedtar nasjonal lovgiving på barneområdet, som er de internasjonale rammene knyttet til Barnekonvensjonen. Jeg tror at Barnekonvensjonen burde ha vært løftet mye høyere, og jeg tror vi burde ha pusset den mye blankere.

– Jeg mener at alle barn burde vite hvilke rettigheter de har i forhold til konvensjonen, og da vil jeg også gjerne ha vært med og gitt dem retten til å klage ut fra den konvensjonen. Jeg ser ingen grunn til at vi skal somle, jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal signere, jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal ratifisere, jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal implementere dette i norsk lovverk. Jeg syns at dette er viktige grep for norske barn, men det er også veldig viktig for barn rundt omkring i verden at Norge ikke sakker akterut på dette området, avsluttet Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**