Nominasjonsmøtet med stor tillit til Eddy Robertsen

Vestfold Venstre avholdt i dag nytt nominasjonsmøte for stortingsvalget 2013. Her ble Eddy Robertsen fra Horten valgt som fylkets førstekandidat med 74 % av delegatstemmene. På de to neste plassene ble henholdsvis Helene Eriksen (Andebu) og Karin Synnøve Frøyd (Larvik) valgt inn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nominasjonsmøtet, som ble holdt på fylkeshuset i Tønsberg, hadde samlet 42 delegater fra fylkets lokallag.

Nestleder i nominasjonskomiteen, Målfrid Vogt (Larvik), presentere innledningsvis medlemmene av komiteen og hvordan de hadde arbeidet fram listeforslaget.

Eddy Robertsen (Horten) var innstilt på førsteplass av nominasjonskomiteen. I møtet ble han utfordret av både Karin Virik (Sandefjord) og Arne Magnus Berge (Nøtterøy). Resultatet av den skriftlige voteringen ga dette resultatet:

1) Eddy Robertsen — 31 stemmer (74 %)
2) Karin Virik — 9 stemmer (21 %)
3) Arne Magnus Berge — 2 stemmer (5 %)

Fra v.: Karin S. Frøyd, Eddy Robertsen og Helene Eriksen

Fra v.: Karin S. Frøyd, Eddy Robertsen og Helene Eriksen
Foto: Trygve Storrønningen

Det ble også kampvotering om 2. plassen på listen. Her stod kampen mellom Helene Eriksen og Karin Virik. Resultatet av stemmegivningen førte til at Helene Eriksen vant denne.

Om tredjeplassen måtte det også skriftlig votering til. Her var både Karin S. Frøyd og Per Martin Berg (Sande) foreslått. Etter opptelling av stemmene gikk Karin S. Frøyd seirende ut av duellen og inntok tredjeplassen på stortingslisten.

Per Martin Berg ble deretter valgt til inn på en fjerdeplass med akklamasjon.

Eddy Robertsen på nominasjonsmøtet 2012

I en kommentar etter nominasjonsmøtet sier Eddy Robertsen:
-Valget i 2013 blir veldig spennende for vår del. Det er vår jobb å engasjere folk i Vestfold, og få kommunisert på en klar og tydelig måte hvem vi er, og hva vi står for.

Det Venstre bringer til torgs er både viktig, verdifullt og vesentlig. Det er det enkelte menneskes rett og mulighet til reell frihet. Dette skal gjelde for alle, uansett, både nå og i framtiden. “Folk først”-begrepet sier veldig mye om Venstres standpunkt i mange saker, fortsetter han.

Vårt fokus på miljø og klima, vår satsing på skole og forskning handler blant annet om å sikre folk muligheten til å være fri også i framtiden. Vår helse- og omsorgspolitikk vektlegger sterkt enkeltmenneskets rett til frihet og selvbestemmelse, også når man trenger hjelp og støtte.

-Jeg er levende opptatt av den liberale grunntanken. Som en liberal politiker jobber jeg alltid mot en visjon, et hovedmål for liberale i hundrevis av år: "Ultimat menneskelig rettferdighet for alle", avslutter Vestfold Venstres førstekandidat.

Øvrige valg på listen skjedde alle ved akklamasjon fra nominasjonsmøtets delegater. Endelig liste fikk denne utformingen:

1. Eddy Robertsen, Horten
2. Helene Eriksen, Andebu
3. Karin Synnøve Frøyd, Larvik
4. Per Martin Berg, Sande
5. Hilmar Flatabø, Tønsberg
6. Karin Virik, Sandefjord
7. Nora Pernille Bruun-Lie, Horten
8. Arne Magnus Berge, Nøtterøy
9. May-Linn Røisgård, Tønsberg
10. Trond Kjeldås, Svelvik
11. Ulf Lund Halvorsen, Re
12. Trygve Storrønningen, Larvik
13. Aina Dahl, Tønsberg

Tre timer etter møtestart kunne fylkesleder heve møtet og takke delegatene for et godt gjennomført møte og gratulerte alle kandidatene med listeplass. Samtidig så han fram til en valgkamp som denne gangen ville resultere i ett Venstremandat på tinget.

Fakta om Eddy Robertsen
Bosatt i Horten kommune, kommunestyrerepresentant og gruppeleder for Horten Venstre, formannskapsmedlem og utvalgsleder for Kultur, oppvekst og familie.
Han studerte til siviløkonom ved BI, og har erfaring som statlig ansatt, som gründer, har arbeidet i forlagsbransjen og er nå daglig leder i NVD AS/e-kurs.no i Tønsberg, som driver med e-læring for industri og offentlige virksomheter.
Han er firebarnsfar, og aktiv debattant og profilert politiker i lokalmiljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**