Ny runde om Oslofjordforbindelsen

Borghild Tendens stilte før jul spørsmål til samferdselsminister Marit Arnstad om alternativene for en vegløsning over Oslofjorden. Dette har avslørt uenighet mellom Samferdselsdepartementet (SD) og Statens Vegvesen om fremtidig Oslofjordforbindelse. – Jeg er glad for at vi nå får en ny runde der vi kan vurdere om det er bro eller tunnel som er den beste løsningen, også i et trafikksikkerhets- og klimaperspektiv, sier Tenden.

 Borghild Tenden.

Borghild Tenden.
Foto: Venstre

Mens veivesenet gjennom 2012 har frontet rask utbygging av nytt tunnelløp under Oslofjorden uten videre politisk behandling av prosjektet eller vurdering av alternative løsninger, har SD nå snudd.

 Rebekka Borsch.

Rebekka Borsch.
Foto: privat

Behov for kunnskap
– Dette er fantastisk gode nyheter. Endelig får vi den kunnskapen og den politiske vurderingen vi har bedt om i nesten ett år, kommenterer Buskerud Venstres stortingskandidat Rebekka Borsch som har kritisiert veisesenets opptreden i denne saken gjentatte ganger.

Les også: Veibyråkratenes tunnelsyn (innlegg i Aftenposten).

Venstre stilte rett før jul skriftlig spørsmål til samferdselsminister Marit Arnstad vedrørende fremtidig Oslofjordforbindelse. Spørsmålet var: «Mener statsråden at beslutningen om å bygge nytt tunnelløp under Oslofjorden bør overlates til Statens Vegvesen uten utredning av andre alternativer som for eksempel bro over Oslofjorden og uten ny politisk behandling, og mener statsråden det er forsvarlig pengebruk å bygge nytt tunnelløp som ikke vil oppfyllle kravene til EUs tunnelsikkerhetsdirektiv etter 2017?» Det var stortingsrepresentant Borghild Tenden som stilte spørsmålet etter tett samarbeid med Buskerud Venstres stortingskandidat Rebekka Borsch.

Fornuftig å belyse flere aspekter
Svaret fra samferdselsminister Arnstad viser at SD ikke nødvendigvis er enig med innstillingen fra Statens Vegvesen om å sette i gang med bygging av nytt tunnelløp uten videre vurdering av alternativer. Bygging av nytt tunnelløp vil utelukke andre løsninger i lang tid fremover, og det er derfor fornuftig å belyse flere aspekter ved en fremtidig fjordforbindelse, for eksempel vedrørende trafikksikkerhet, driftssikerhet, oppgraderingskostnader, klimaregnskap.

Askøybroen

Arnstad skriver i sitt svarbrev til Venstre at hun derfor har bedt Vegdirektoratet «om å utarbeide et konkret grunnlag for å kunne vurdere om bro bør utredes som alternativ til tunnel for rv 23 Oslofjordforbindelsen». Vegdirektoratet har fått frist til utgangen av januar 2013.

Seier for Venstre
– Dette er en full seier for Venstre. Men først og fremst er det en full seier for alle som har kjempet mot veimyndigheter som har nektet for å ta innover seg kritikken mot en dårlig prosess og som ikke har villet debattere alternative løsningsforslag i det hele tatt. Nå får vi endelig en avklaring om hva politisk ledelse i SD mener, sier Borsch.

Befolkningen i kommunene rundt Oslofjorden, lokalpolitikerne og næringslivet har gitt klar tilbakemelding om hva de mener om Statens Vegvesens planer om å grave enda en tunnel under fjorden, uten å forholde seg til svakhetene og den dårlige trafikksikkerheten ved eksisterende tunnel. Det har vært gjennomført protestaksjoner mot tunnelprosjektet, og det finnes en stor og aktiv facebookgruppe «Vi som heller vil har bro over Oslofjorden».

Nytter med engasjement
Venstre vil gi Arnstad honnør for å ville se på fordelene og ulempene ved det planlagte prosjektet. Det er også bra at tidsfristen er kort, Veidirektoratet må komme med en begrunnelse innen utgangen av januar 2013.

– Det nytter med kritikk og det nytter med engasjement. Jeg er veldig glad for å ha fått hjelp av Venstres stortingsgruppe til å presse frem et slikt resultat, sier Rebekka Borsch.