Fleslandutvidelse mangler klimaregskap

Julie Andersland i Venstre mener det er betenkelig at Avinor har satt i gang med de store utbyggingsplanene uten å vite hvilke konsekvenser dette får for klimaet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Andersland3

Foto: Mathias Fischer

BA skrev 13. januar om Naturvernforbundet, som vil ha økte flyavgifter. Venstre mener det grunnleggende miljøproblemet er at de større partiene ikke vil se flytrafikken i den store sammenhengen. De skylder på at fly er et statlig ansvar.

– Dessverre fikk vi verken støtte fra byrådet eller venstresiden da vi foreslo å kreve klimaregnskap for Flesland-utbyggingen. Det er fortsatt ingen som aner konsekvensene av en utvidelse, sier Venstre-politikeren. Hun mener at dersom Flesland skal utvides, ja, så må utslippene ellers i distriktet kuttes tilsvarende andre steder.

– Det er de samlede klimautslippene som betyr noe. Vi kan ikke se bort fra enkelte sektorer bare fordi staten har ansvaret for dem, sier Andersland.

Les hele saken på side 13 i Bergensavisen tirsdag 15. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**