Utfordret kunnskapsministeren om midlertidige stillinger

Stortingets spørretime: Venstre utfordret kunnskapsminister Halvorsen om bruken av midlertidige stillinger i universitets- og høyskolesektoren. Vi er i ferd med å få et klasseskille fordi regelverket i staten generelt — og i akademia spesielt – i realiteten lar det være fritt fram for midlertidige ansettelser, påpekte Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Skei Grande ba kunnskapsministeren om en avklaring hvorvidt hun mente det var et problem med utstrakt (mis)bruk av midlertidige stillinger.

Skei Grande ba kunnskapsministeren om en avklaring hvorvidt hun mente det var et problem med utstrakt (mis)bruk av midlertidige stillinger.
Foto: Stortinget

Skei Grande slo fast at det i lang tid har vært en utfordring i universitets- og høyskolesektoren at vitenskapelig ansatte i altfor stor grad ansettes i midlertidige stillinger. Selv om tallene har gått litt ned de siste 7 årene er de fortsatt alt for høye. For universitetssektoren er det fortsatt 22 prosent av alle ansatte som er ansatt på midlertidige stillinger — og tallet er så godt som uendret i perioden SV har hatt kunnskapsministeren.

Dramatisk
Venstre mener konsekvensene for de som dette gjelder er dramatiske: Mange får ikke boliglån, mange utsetter å få barn fordi jobben ikke er sikker nok. Samtidig avviser arbeidsministeren problemstilling ved å henvise til at det i tjenestemannsloven har så godt stillingsvern at det må balanseres med utstrakt bruk av midlertidighet.

 - For Venstre er det viktigste tiltaket å endre arbeidsmiljø- og tjenestemannsloven, slik at midlertidige ansettelser maksimalt kan vare i to år før man har rett til fast ansettelse.

– For Venstre er det viktigste tiltaket å endre arbeidsmiljø- og tjenestemannsloven, slik at midlertidige ansettelser maksimalt kan vare i to år før man har rett til fast ansettelse.
Foto: © Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as

– Dette virker særdeles arrogant, for i realiteten sier regjeringen at det er viktigst å ta vare på dem som allerede er innenfor, de som har fast ansettelse, og at prisen må betales av de som dessverre ikke er innenfor. Altså de med midlertidige ansettelser som strekker seg over 4, 6 og 9 år.

Skei Grande ba kunnskapsministeren om en avklaring hvorvidt hun mente det var et problem med utstrakt (mis)bruk av midlertidige stillinger.

Regjeringen vil ikke innføre toårs-grense
Kunnskapsministeren slo fast at regjeringen følger problemstillingen nøye, og at målsettingen er å redusere antallet midlertidige stillinger. Hun ville imidlertid ikke endre arbeidsmiljø- og tjenestemannsloven slik at midlertidige ansettelser maksimalt kan vare i to år før man har rett til fast ansettelse. I stedet pekte hun på at institusjonene selv må ta større ansvar for å redusere antallet midlertidige stillinger.

Les også: Staten versting på midlertidige ansettelser

Venstre vil endre arbeidsmiljøloven
– For Venstre er det viktigste tiltaket å endre arbeidsmiljø- og tjenestemannsloven, slik at midlertidige ansettelser maksimalt kan vare i to år før man har rett til fast ansettelse. Vi vil altså likestille regelverket i kommunal og privat sektor med statens, sier Trine Skei Grande.

Det er i dag større adgang til midlertidig ansettelse i staten enn i privat og kommunal sektor. Årsaken er at de to siste er regulert i arbeidsmiljøloven, mens statlig sektor forholder seg til tjenestemannsloven, som stiller lavere krav for å ansette folk i midlertidige stillinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**