Grønt investeringsfond

Bergen og Norge står overfor formidable utfordringer knyttet til klimatilpasning. Norge må være en viktig pådriver for FNs togradersmål. En av de omstillingene som er nødvendig for å få til det, er gå fra en økonomi basert på fossil energi, til en som er basert på fornybare ressurser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Årsmøteuttalelse

Bergen har alle forutsetningene for å bli Nord-Europas hovedstad for fornybar energi, men det krever at vi er villige til å tenke nytt og stort. Derfor vil Venstre styre kommunens eierskap bort fra tradisjonelle næringsinteresser og inn i et fond for fornybare næringer og grønn energi.

Opprettelsen av et grønt investeringsfond representerer ikke reduserte ambisjoner for offentlig eierskap, men et endret fokus: Fra tradisjonelt eierskap som i Bergen i hovedsak brukes til å spe på kommunens inntekter, til et aktivt, politisk eierskap med et klart mål om å gjøre Bergen til hovedstad for fornybar energi. For at kommunen skal frigjøre seg fra å være avhengig av forretningsvirksomhet for å saldere sine egne budsjetter, er det nødvendig å gjøre noe med den skjevfordelingen av kommunenes skatteinntekter som regjeringen står for i dag.

Bergen Venstre vil:

begynne del- eller nedsalg i offentlig eide selskaper som BIR, BKK og annen eiendom
bruke det meste av inntektene til å opprette et grønt investeringsfond

Årsmøteuttalelse vedtatt 19.1.2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**