Årsmøte / nytt styre 2013

Klepp Venstre avholdt årsmøte den 23. januar i høyhuset

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


1. Årsmøte
Årsmøte ble avholdt den 23. januar på høghuset på Bryne

2. Styre 2013
Følgende ble valgt inn i Klepp Venstre sitt styre 2013

Børge Brunes(leder)
Ingrid Reve (nest leder)
Sven Magne Anda
Kristine Nilsen
Lars Sigve Meling

3. Politiske saker
Vi har i 2012 fått oppslag på følgene saker:

– Sammenslåing av skatteinnkreverne på Jæren
– Kjempet for bybanen
– Amnesty TV-aksjon

4. Fylkesårsmøte
Klepp Venstre sitt årsmøte ble enig om å fremme en sak ang. folkehøgskoler og forutsigbarhet på fylkesårsmøtet 2/3 februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**