Til innhold
Venstre
Trygt og godt å vokse opp i Klepp

Klepp

Mennesker, miljø og mot

Enkeltmennesker skal ses og gis muligheter og kommunen skal formes for å skape frie, sunne og skapende mennesker.

Miljøet skal bevares, og vi skal ta vare på strendene, naturområdene, landbruksarealene, luften, vannet og historien til kommunen vår.

Mot kreves for å ta langsiktige valg, sette folk foran systemer og sikre et grønnere og varmere Klepp.

 • Gjøre det enklere å leve miljøvennlig

  STYRKE matebusstilbudet fra Verdalen/Klepp for både sør- og nordgående tog fra Klepp stasjon.

  Gratis månedskort for 16 - 17 åringer.

  Ruste opp Klepp og Øksnevad stasjon for sikker sykkelparkering.

  Tilby SMS/APP for at du skal ha full kontroll på hvilke avfallsdunker som hentes når.

 • Forene jæren i en kommune

  Det er unaturlig at en rekke kommunale oppgaver skal løses på begge sider av kommunegrensene.

 • En god barndom varer livet ut

  Styrking av skolen ved å satse på lærerne; videre- og etterutdanning.

  Rekruttere andre yrkesgrupper i skolen, som sosionomer og vernepleiere.

  Styrke skolens driftbudsjett

  Sette inn ekstra lærerressurser for tidlig innsats på lave trinn i grunnskolen for å forebygge lærevansker.

  Ha ambisjoner for hver enkelte elev - Sterk som svak.

  Økt nærvær PPT på skolene med tettere oppfølging og
  faglig støtte.

 • Idrett og friluftsliv

  Venstre vil:
  Støtte ny flerbrukshall i Klepp. Se på muligheten for å kombinere idrett og uorganiserte aktiviteter som f.eks
  innendørs klatre/skatepark.

  Jobbe for svømmehall på
  Orstad/Kverneland (samarbeid med Time)

  Få til et bedre samarbeid mellom skole/SFO, idrett og kultur.

  Inngjerdet hundeskog, der våre firbeinte kan få løpe fritt og sosialiseres med andre hunder.

  Venstre sin visjon er å lage en natursti fra Kleppeloen, helt ut til havet, slik at Klepp/Verdalen knyttes til havet.