Nei til mer snøscooterkjøring i utmark

Venstre gikk idag mot et forslag fra Høyre og FrP om å tillate mye mer snøscooterkjøring i utmarka. Et stort flertall i befolkningen vil ha ro, stillhet og naturopplevelser i utmarka, ikke støy og eksos.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Borghild Tenden

Foto: Ingvild Boe Hornburg

– Ro og stillhet er en kvalitet for norsk natur og det fysisk aktive friluftsliv. Et stort flertall i Norge vil bevare dette, viser flere undersøkelser, sier Venstres Borghild Tenden.

Folk først
I en undersøkelse fra Synovate i 2010 sier 67 % av befolkningen at de ikke ønsker mer snøscooterkjøring. Det samme viser Distrikts-barometeret i Nationen i januar i år.

– Forslaget fra Høyre og FrP vil rasere folks naturopplevelser på fjellet. Her må vi veie friheten for de få mot friheten for de mange. I dette spørsmålet setter Venstre folk først. Folk flest vil ha naturopplevelser, ro og stillhet i fjellet, ikke motorstøy og eksos, sier Tenden.

Nedenfor kan du lese Tendens innlegg i debatten om forslaget fra Høyre og FrP.

Støy
Det er sagt i dag at forsøket med lokal forvaltning av snøscooterløyper er positive. Dette må oppfattes som at målene ble oppnådd. Slik var det ikke. Første delmål med forsøket var å få mindre motorferdsel og ulovlig kjøring i utmarka. Svaret var Nei: Det ble mer trafikk og støy og stort frislipp med kjøring inn og ut av løypene. Målet ble dermed ikke oppnådd.

– Hvis man mener at mer motorferdsel i utmarka er positivt, så bør man si det rett ut. I Vinje og Stor-Elvdal var det bare innebygds medlemmer i skuterklubbene som fikk tilgang til løypene. Forsøket ga dermed ingen erfaringer på hva det vil si å legge ut åpne rekreasjonsløyper i befolkningstette områder i Sør-Norge, heller ikke det å legge ut rekreasjonsløyper som strekker seg over flere kommuner. Det kan stilles spørsmålstegn ved muligheten til å diskriminere utenbygdsboende i framtida i forhold til internasjonalt lovverk. Forsøket viste at kjøreomfanget økte som følge av nye kjøreformål. Slik sett kan man gå ut fra at det å åpne for rekreasjonskjøring i hele Kommune-Norge vil føre til vesentlig mer kjøring i utmark enn det vi har i dag, sa Tenden.

Det sies at kjøring på snø og is ikke medfører varige skader på naturen ut over støyplagen. Men da tar man ikke inn over seg skadene på vegetasjonen og for dyrelivet. Og ingen motor er uten eksos og støy og klimagasser. Hva med de negative helsekonsekvensene av ytterligere å motorisere friluftslivet for ei befolkning som blir stadig mer inaktiv?

– Ro og stillhet er en kvalitet for norsk natur og det fysisk aktive friluftsliv. Et stort flertall i Norge vil bevare dette, viser årlige undersøkelse. Venstre vil ikke bifalle forslagene fra Høyre, KrF og Fremskrittspartiet, sa Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**