Grunneiere og kommunen

Kommunen har den senere tid behandlet en rekke saker som angår grunneiere og kommunens ønske om endret arealbruk. Noen av eksemplene er Sentrum, Mekjarvik og Vistnesveien. Det er viktig at kommunen har et ryddig forhold til grunneierne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Følgende er viktig: Kommunen skal innkalle grunneiern for samtale og mulig inngåelse av avtale. Det er kommunens plikt å legge til rette for personblig samtale så snart et areal eller område er blitt vurdert som sak til kommunal behandling. En avtale kan føre til full enighet, delvis enighet eller ingen enighet. Poenget er at grunneier personlig skal ha denne møteretten fra første dag. Avtalen skal følge saksbehandlingen. Neste skritt er kollektive informasjonsmøter og høringer.
Et neste poeng er at kommunen som forhandler skal gi politikerne informasjon om hva grunneiere egentlig vil med sin eiendom. Kommunerollen skal være mer enn ordfører og rådmann.
For å bygge en tillitsvekkende kommunerolle, både for politikerne og folk flest, er det avgjørende viktig at kommunen hele tiden har åpenhet som premiss og søker tillit hos grunneiere som er truet av omregulering.
Vi kan bli bedre. Økt nærhet og samhandling med grunneierne i forhandlinger er stikkordet. Dette er enkelt å få til når Randaberg er en passelig stor kommune. Ingen grunneiere skal føle, fornemme eller oppleve at kommunen opptrer som overgriper og behandler folk på god avstand. Fjernstyring er ikke god folkeskikk.
Venstre har fått støtte av kommunestyret (21.03.13) for å få en utredning av rådmannen hvordan kommunerollen kan bli bedre i plansaker som angår grunneiere.
Hva angår arealbruk: Venstre er konsekvent på at enhver omregulering som fjerner matjord skal sikres ved å ta vare på matjorda og bruke denne i nærområdet. Det gjelder både langs E39 og Vistnesveien som skal få sykkel- og gangvei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**