5-årig lærerutdanning må på plass i neste stortingsperiode

Venstre mener det er på høy tid å utvide lærerutdanningen til en 5-årig mastergrad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Både Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen, Norsk Studentunion og Studentenes Landsforbund har uttrykt et klart ønske om å gjøre dagens 4-årige lærerutdanning om til en 5-årig mastergrad. Idag finnes det prøveordning med 5-årig lærerutdanning bl.a i ved Universitetet i Tromsø.

NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen) har også etter å ha evaluert lærerutdanningen slått fast at det bør innføres en 5-årig mastergradbasert lærerutdanning i Norge.

Nå foreslår Venstre at alle lærerutdanninger i Norge skal være 5-årig mastergrad fra senest 2016/17.

Trine Skei Grande om kunnskap

Foto: Caroline Roka / Tank Design

– Tiden er overmoden for å slå fast at alle norske lærere i fremtiden må ha en 5-årig mastergrad i bunn. Det er på høy tid å sette en tidsfrist for at alle norske lærerutdanninger skal være en 5-årig mastergrad, sier Venstreleder Trine Skei Grande til NTB.

Statusløft
Tiden frem til da — overgangsperioden— må blant annet benyttes til å styrke kompetansen ved institusjonene og hos lærerutdannerne.

– En utvidelse av lærerutdanningen til en femårig mastergrad er nødvendig for å skape tilstrekkelig rom for faglig fordypning, sammenheng, profesjonsforståelse og nok praksis — og for reelt å kunne nå målet om en forskningsbasert utdanning. Det er også forutsetning for å også øke kvaliteten på innholdet i utdanningen, sier medlem i Kirke-Utdannings og Forskningskomiteen Trine Skei Grande.

 Lærerutdanningen må bli mastergrad, foreslår Venstre.

Lærerutdanningen må bli mastergrad, foreslår Venstre.
Foto: Microsoft

– Det er behov for et vesentlig og varig statusløft for læreryrket. Vi må tilbake til den tida da læreryrket var høystatus, og tiltrakk seg de beste studentene. Da må vi gjenreise respekten for læreryrket og også heve statusen på utdanningen, sier Skei Grande.

Regjeringsskifte
Regjeringen har hatt 8 år på seg til å bygge opp og styrke kompetansen ved utdanningsinstitusjonene for å klargjøre dem for en omlegging av lærerutdanningen til mastergrad.

– Men denne muligheten har regjeringen dessverre latt gå fra seg. Det må et regjeringsskifte til for å få på plass en ordentlig satsing på lærerne og deres utdanning, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**