Elefanten i rommet

Det bør ikke være tillatt å holde ville dyr i fangenskap på sirkus. Alt fra dyrevernorganisasjoner til Mattilsynet har vært klar på dette lenge. Likevel skjer det ingenting. Ville dyr på sirkus er elefanten i rommet som ingen i regjeringen vil snakke om.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Julie_Andersland_helfigur_2011

Foto: Tor Blaha

Det er ikke tillatt med løver, tigre eller tilsvarende ville dyr på sirkus i Norge i dag, slik det heller ikke er tillatt i særlig mange andre land i Europa. Vi har derimot et unntak for elefanter; et unntak Mattilsynet har foreslått å fjerne. Det store flertallet av sirkuselefanter er ville dyr som er tatt til fange, ofte i India. Dette er dyr som er blitt temmet på den eneste måten man kan temme en vill elefant — med straff, smerte, og mishandling.

Sperres inne
Forholdene blir ikke bedre etter at elefantene ankommer norske sirkus. Kolossale dyr som normalt trenger store områder å utfolde seg på, blir stuet inn i små innhegninger og trange trailere. Som de fleste vet, lever elefanter lenge. Elefanten Baba, som vises frem av Circus Merano, har levd som innesperret underholdningsinnslag i mer enn førti år.

Da Circus Merano var i Bergen nylig, ønsket vi i Venstre at Mattilsynet inspiserte sirkuset. Det hadde de dessverre ikke anledning til i Bergen, men det er ført tilsyn tidligere. Circus Merano tilfredsstiller de minimale kravene vi har i dag, men det er også det. Noe mer enn fri for sykdom og åpenlys mishandling er Baba ikke.

Per-Arne

Foto: Ukjent

Mattilsynet foreslo i 2009 å fjerne elefanter fra listen over tillatte dyr i sirkus i Norge, nettopp fordi dagens regelverk ikke er godt nok. Det er rett og slett ikke mulig for et omreisende sirkus, med de begrensningene de har på plass og utfoldelse, å behandle elefanter på en human måte.

Dessverre har den rødgrønne regjeringen hele tiden motarbeidet forslagene fra Mattilsynet og dyrevernsorganisasjoner om ikke lenger å tillate bruk av elefanter i sirkus. Det er vanskelig å få øye på begrunnelsen, og representanter for SV og Arbeiderpartiet vil helst ikke snakke om saken.

Flertall for forbud
I bystyret i Bergen har det likevel lyktes å samle flertall for å be den rødgrønne regjeringen om å høre på Mattilsynet, og fjerne elefanter fra listen over dyr som er tillatt som sirkusunderholdning. Regjeringspartiene har sagt nei til dette.

Elefant i fangenskap

Foto: Anton Engen

Vi mener prinsipielt at ville dyr ikke har noe på sirkus å gjøre. Det er ikke et angrep på sirkusene som sådan, heller ikke noe forvarsel om at vi senere vil ta til orde for et forbud mot tamme dyr som hester, hunder eller lignende. Tamdyr kan trives godt på sirkus, om de får godt med stell og godt med omsorg. Men ville dyr hører ikke hjemme i en trailer — heller ikke på sirkus.

Julie Andersland og Per-Arne Larsen

Innlegget sto på trykk i Bergensavisen lørdag 6. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**