Åsta Årøen

Åsta Årøen er vår 2. kandidat til Stortinget ved valget 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Åsta Årøen (41) sitter i dag i bystyret i Bergen. Hun har vært nestleder i Hordland Venstre og også sittet i Venstres Velferdsutvalg og sitter i Venstres programkomite Hun er cand.jur fra UIB, men har også stydert arbeidspsykologi og nordisk. Fra Diakonhjemmet i Oslo har hun en mastergrad i verdibestemt ledelse. Årøen har yrkeserfaring som prosjektleder i frivillig sektor og har blant annet arbeidet i Bergen Kirkelige fellesråd, Røde Kors, Kirkens Bymisjon og Felles ansvar. Årøen er gift og er mor til 4 barn.

Åsta er leder av Norges Venstrekvinnelag og sitter på vegne av NVKL i Venstres Sentralstyre og Landsstyre.

Hun er særlig opptatt av helse- og velferdsspørsmål, kvinners og barns rettigheter, antidiskriminering og god integrering. Det er viktig at enkeltmennesket sin verdighet settes høyt og at enkeltmenneskets behov prioriteres foran systemets behov. Som politiker vil jeg arbeide for mindre byråkrati, å sikre de små og sårbare gruppene sine rettigheter og et helsevesen som er opptatt av bruker- og pasienterfaringer.

Vi setter folk først - Åsta Årøen 2013
Mer til dem som trenger det mest - Åsta Årøen 2013
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**