Program for Mona Hellesnes uke 15

Konferanse med regjeringen, møte med Norsk Gassforum, Tall Ship Races og mye annet. Her er fylkesvaraordførerens kalender denne uken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Mona_Haugland_Hellesnes

Foto: Reinhold Kager

Tirsdag 9. april:
Konferanse med regjeringen
Regjeringen har en årlig kontaktkonferanse med fylkeskommunene. I år er den i Bergen. Her deltar blant annet helseminister Jonas Gahr Støre og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, og selvsagt også vår egen Mona Hellesnes.

Rådsmøte i Norsk Klimastiftelse
Norsk Klimastiftelse er en ikke-kommersiell stiftelse som ble etablert i 2010. De arbeider for utvikling og bruk av ny teknologi og nye energiformer som kan bidra til å redusere engergiforbruk og utslipp av klimagasser. Mona sitter i rådet for denne stiftelsen. Les mer om deres arbeid på klimastiftelsen.no.

Onsdag 10. april
Norsk Gassforums årlige konferanse
Norsk Gassforum er et samarbeidsorgan for kommuner, fylkeskommuner og næringsliv som skal fremme bruk av naturgass i Norge. Mona skal delta på sesjoner om biogass, som har en spennende utvikling flere steder i landet for tiden.

Samarbeidsforum for Innovasjon Norge
Temaet for dette forumet er internasjonalisering, og her skal fylkesordførerkollegiet møte Innovasjon Norge ved næringsminister og direktør. Andre statsråder deltar etter hva som er tema for samlingen.

Torsdag 11. april
Norsk Gassforum
Det er så mye gass i dette landet at forumet må ha konferanse over to dager.

Tall Ship Races 2014
Mona deltar på et arrangement for frivilige og andre involverte i Tall Ship Races 2014 i Bergen. Høvelig nok finner arrangementet plass på Statsraad Lemkuhl.

Fredag 12. april
Hytteoverrekking
På Kvamskogen skal Mona formelt overrekke en hytte som Hordaland fylkeskommune har vært med på å finansiere. Hytten skal primært burkes av familier med utviklingshemmende, bofellesskap i kommunene og organisasjoner for utviklingshemmede. Hytten overrekkes til stiftelse Solhovden.

NTP legges frem
Mona er styreleder i Forum Nye Bergensbanen. Denne fredagen legger regjeringen frem Nasjonal Transportplan, og vi krysser fingrene for at de rødgrønne for én gangs skyld vil prioritere å ruste opp Bergensbanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**