Dessverre ikke mye nytt fra de rødgrønne i NTP

Det er første kommentaren fra leder av hovedutvalget for samferdsel i Vestfold. Kåre Pettersen (V). Vi hadde jo klamret oss til et halmstrå om at det ville komme noen positive overraskelser og en mer visjonær plan fra regjeringen når de i dag la fram nasjonal transportplan (NTP).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


—Men nei, her er det meste allerede lekket ut. Men ikke alt. Ikke det faktum at regjeringen tar midler fra fylkene ved å fjerne rentekompensasjonen til transportinvesteringer. Da hjelper det lite med å love mer til veivedlikehold av fylkesveiene våre.

 Fra NTP-presentasjonen i Vestfold fylke- Fylkesordfører P.E. Johansen (t.v.) og utvalgsleder Kåre Pettersen

Fra NTP-presentasjonen i Vestfold fylke- Fylkesordfører P.E. Johansen (t.v.) og utvalgsleder Kåre Pettersen
Foto: Vestfold fylkeskommune

-At regjeringen ikke vil satse på en fullverdig utbygging av InterCity, er det som forventet. Nå får vi en dobbeltsporet bane fra Drammen til Tønsberg innen 2024. Men fra Tønsberg og videre sørover vet vi lite. Tønsberg må derfor i mange år leve uten å vite hvor ny trase skal gå.

De rødgrønne har sagt at strekningen til Grenland skal stå ferdig til 2030. Jernbaneverket har selv sagt at de kan klare hele utbyggingen innen 2023 hvis finansiering og prosjektorganisering legges til rette fra myndighetene.

Den lettvinte løsningen nå er å bygge et krysningsspor for jernbanen mellom Tønsberg og Larvik. Når transportetatene la fram NTP omtalte de både mulighetene for påkobling til Sørvestbane og økt kollektivsatsing på Vestfoldbyen.

-Dette er dessverre linjer vi ikke finner igjen i regjeringens forslag som de la fram i dag. Derfor blir det mye et arbeidsbudsjett og lite framtidsrettet, avslutter Kåre Pettersen

Les her fra pressekonferansen tidligere i dag på Vestfold fylkeshus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**