Nasjonal transportplan: For lite for miljøet

Venstre mener det er mangel på visjoner i regjeringens forslag til ny Nasjonalt transportplan, og minner mer om en tiltakliste enn en plan for transportutfordringene i Norge. Men også i tiltakslisten er det huller. Ny t-bane- og togtunnel under Oslo er ikke med i Nasjonal Transportplan. Regjeringen forplikter seg heller ikke til full utbygging til Skien, Halden og Lillehammer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I klimaforliket fikk Venstre gjennomslag for at InterCity skulle prioriteres høyt og med tidsfrist. Det følger ikke regjeringen opp. De har ambisjon om ferdigstilling, men ingen konkret frist for full utbygging.

– Regjeringen bygger 2. etasje uten å bygge tak og grunnmur. De forlenger bare lokaltogene. Det er bra, men det hjelper ikke for miljøet og for utviklingen på hele Østlandet. InterCity er det viktigste samferdselsprosjektet for Venstre og det står høyt på blokka ved regjeringsforhandlinger etter valget. Å ha hele InterCity ferdigstilt innen 2025 er både billigere og raskere, sier Borghild Tenden (V), samferdselspolitisk talskvinne for Venstre.

Borghild Tenden

Foto: Ingvild Boe Hornburg

– Sist uke var regjeringsrepresentanter ute og skrøt av satsing på jernbane i Rogaland. Det er ikke satt av én krone til dette. SV er lurt igjen, sier Tenden.

– I dag hadde regjeringen siste sjanse til å følge opp målene for miljøvennlig transport i klimaforliket. Den sjansen har de ikke brukt, sier Tenden. Venstre var med på klimaforliket, og er derfor skuffet over at det ikke følges opp videre.

– Regjeringen skryter over at de skal bruke 508 milliarder på infrastruktur. Det er bra og nødvendig, de klarer ikke å prioritere de store grepene for å bedre transport- og miljøutfordringene der det trengs mest, sier Tenden.

– Etter åtte år i flertallsregjering har de lenge hatt muligheten til å gjøre dette. Ingen har hatt mer penger, men mindre visjoner. Nå legger de alt frem før valget, men det er resultatene som må telle, sier Tenden.

NSB tog jerrnbane togvogn

Foto: Rogaland Venstre

Bryter løfter om kollektiv
– Det er avgjørende å få på plass bybane i Stavanger, utvide bybanenettet i Bergen og bygge ut Fornebubanen og banen til Ahus. Økningen til tiltak i byene er ikke stor nok og innrettet godt nok for å få til dette. Venstre har i våre alternative statsbudsjett lagt opp til 50 % finansiering av baneprosjekter i byene, sier Tenden.

– De nye bymiljøpakkene er vi positive til, men de må også følges opp av Staten. Oslopakke 3 følges ikke opp med statlig andel i NTP. Vi er redde dette også vil gjelde flere andre prosjekter, sier Tenden.

Alle partiene på Stortinget lovte før valget skattefritak for månedskort på kollektivtrafikk når jobben betaler det, på lik linje med parkering slik det er i dag.

– I høst stemte regjeringspartiene mot et forslag fra FrP og Venstre om dette, og lovte å komme tilbake til det. I dag la de frem sin siste nasjonale transportplan og følger det ikke opp. Utredningen fra finansdepartementet sier at veksten i antall kollektivreisende vil øke med 10% med et slikt tiltak. Det bør vi få til for miljøet, sier Borghild Tenden.

Organisering og finansiering
Regjeringen sier de skal finne bedre måter å organisere samferdselsprosjekter på, men har ikke finansiering eller nøyaktig organisasjonsform klart.

– Den nye organiseringen av store samferdselsprosjekter er fornuftig og noe Venstre har bedt om lenge. InterCity og E39 bør være åpenbare prosjekter til denne organiseringsformen. Disse organisasjonene bør også få ansvar for planlegging og få muligheten til å legge ut statsobligasjoner, sier Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**