Sømløs kollektivplanlegging

Vi må ha et helhetlig kollektivtilbud som faktisk virker! Det betyr at det må være mulig å komme seg fra huset sitt til togstasjonen. Ja, og på den togstasjonen må det stå et tog! sa Eddy Robertsen i sin tale til landsmøtet i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
Eddy Robertsen

Foto: Silje England

Kjære landsmøte!

Som Vestfolding kommer jeg fra et bitte-lite, tett befolket og padde-flatt fylke. Allikevel er det bortimot umulig for folk flest å la bilen stå i hverdagen. Det er rett og slett sånn at kollektivtilbudet i fylket ikke er konstruert for å dekke det behovet folk faktisk har. Og du kan ikke si til folk at de bare skal bytte behov! Det funker ikke sånn. Det er også veldig, veldig vanskelig å tvinge folk til å gjøre det samme.Vi i Venstre må være de som gir folk et alternativ som kan erstatte bilen, men som allikevel møter behovet. Da må vi tenke helhet og sammenheng.

Forskning viser at den viktigste forutsetningen for at folk skal være villige til å bytte, er at den tiden det tar fra et transportbehov oppstår til det er fylt, ikke blir for lang. Dette forustetter en integrert transportplanlegging. Det betyr at det ikke skal være langt fra huset ditt til nærmeste kollektivpunkt. Det betyr at den lokale transporten skal være sømløst integrert med transporten kommunene imellom. Det betyr også at den interkommunale transporten skal henge sammen med transporten ut av regionen. Alt i alt betyr det at du som kollektivkunde skal ha en jevn, effektiv transport fra der du befinner deg til dit du skal. Når du trenger det. Da må vi tenke helhet og sammenheng.

Den nest viktigste forutsetningen for at folk skal være villige til å bytte, er kostnaden ved det kollektive tilbudet i forhold til bruk av bil. Dersom alternativet til å bruke bil er både dyrere OG mindre effektivt, er det ikke rart folk er lite villige til å bytte. Derfor må Venstre være førende i arbeidet med å redusere kostnaden for kollektivalternativet, samtidig som kostnaden for å forurense miljøet økes. Vi skal være de som innser at pisk aleine ikke holder, for da ender det bare med at folk betaler enda mer for å gjøre akkurat det samme de alltid har gort — bruke bilen sin. Venstre må være garantisten for at det faktisk også introduseres en gulrot.

Tiden er overmoden for å komme opp med nye finansieringsmodeller og ny organisering av samferdselsprosjekter. Vi må tørre å tenke nytt! Til dét kreves politisk handling og prioritering. Og det handler om å være lure. Og å være smarte. Og om å innse at folk har et behov av en grunn! Sett folk først også i samferdselspolitikken; både dagens folk, og morgendagens folk.

Vi må ha et helhetlig kollektivtilbud som faktisk virker! Det betyr at det må være mulig å komme seg fra huset sitt til togstasjonen. Ja, og på den togstasjonen må det stå et tog!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**