Svelvik Venstre er utålmodige på byggestart…

I et tilsvar til Vidar Olsens innlegg i Svelviksposten to uker tidligere tilbakeviser Thor Hallgrimsen påstander om politisk uvilje mot bl.a. byggeprosjekter…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Innlegget stod på trykk i Svelviksposten 04.04.13, og gjengis i sin helhet under. Det er et tilsvar på tidligere innlegg i samme avis fra Vidar Olsen.

Thor Hallgrimsen

Thor Hallgrimsen

Jeg skal ikke forsøke å svare på alt Olsen tar opp i Svelviksposten 14/3, men noe ønsker jeg å bidra med: Det går ikke an å kutte seg ut av problemene, dette må man jo være enig i. Men en vei ut av uføret handler om kontroll med de midler som allerede finnes. Den manglende kontrollen med kommunens pengebinge er et stort problem, og dette handler mest om at administrasjonen ikke har evnet å lage gode styringsverktøy – til de fleste politikeres store frustrasjon.

Dette er spesielt viktig i helse- og sosialsektoren, som til tider kan få tunge oppgaver som krever hurtige avgjørelser og koster mye penger. Derfor må det innføres rutiner som gjør at alle vedtak har ett økonomisk grunnlag, noe opprettelsen av et kontor for tjenestetildeling forhåpentligvis kan bidra til. Et annet viktig moment er at avvik fra budsjettet jevnlig rapporteres inn, slik at korrigerende tiltak kan skje fortløpende og man slipper millionbomber når regnskapet skal gjøres opp. Vi kan ikke fortsette med et system uten styring!

Olsen ser ut til å tro at det mangler politisk vilje til sparing og utbygging. Det vil jeg av full hals avkrefte. Det er ikke ett eneste byggeprosjekt som har fått nei såvidt meg bekjent, men planprosessen tar tid. Dette skyldes i all hovedsak et fryktelig kronglete regelverk fra statens side. Hele Norges grunnlov er på 5470 ord. I plan- og bygningsloven er innholdsfortegnelsen alene på 1539 ord. Den følges av en "Teknisk Forskrift" som knapt noen forstår. Forskriften kommer derfor med en veiledning, der innledningskapitlet alene er på mer enn 3000 ord! Med så tunge og tildels uforståelige statlige regler å forholde seg til er det ikke til å unngå at ting kan ta tid. Men jeg tror jeg har hele Service- og utviklingsutvalget med meg når jeg sier at vi er utålmodige etter å se byggestart på mange prosjekter, også i Nesbygda.

Thor Hallgrimsen
Svelvik Venstre
Fast medlem av SU

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**