Uttalelse om NTP fra fylkespolitikkerene Johan Tønnes Løchstøer og Olav Kasland

I Fylkestinget idag ga Venstres Johan Tønnes Løchstøer ros for satsningen på vei og bane i Nasjonal Tramsportplan 2014 til 2023, men for Telemark er det en stor skuffelse at IntyerCity-utbyggingen med dobbeltspor til Skien ikke er garantert.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


De rødgrønne sier her at de i “utgangspunktet” “tar sikte på” å ferdigstille utbyggingen i 2030. I tillegg er det avvist å bevilge penger til planlegging av sammenkobling Vestfoldbanen og Sørlandsbanen (SørVest-banen). Johan Tønnes Løchstøer understreket på vegne av Venstre at partiet vil fortsette sitt arbeid for å realisere uytbyggingen innen 2025; forhåpentligvis fra regjeringskontorene etter valget.

Høgfartstog

I samme debatt understreket Olav Kasland at det er uforståelig at Samferdselsdepartementet ikke etterkom det enstemmige ønsket fra alle kommuner og fylkeskommuner og NSB om å opprette stive 2-timers ruter på Sørlandsbanen mot å sløyfe sovevognene som er svært lite i bruk. Omlegging til stive 2-timers ruter på Sørlandsbanen er også svært viktig for å sikre passasjergrunnlaget på Bratsbergbanen.

Johan Tønnes Løchstøer / Olav Kasland

Johann Tønnes Løchstøer

Johann Tønnes Løchstøer

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**