Venstre støtter elbilsatsning

Telemark Fylkesting vedtok etter forslag fra Johan Tønnes Løchstøer at Telemark Fylkeskommune skal etablere ladestasjoner for elbiler ved de videregående skolene i Telemark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Enova har nå åpnet for støtte til slike ladestasjoner.

Johann Tønnes Løchstøer

Johann Tønnes Løchstøer

Disse ladestasjonen kan benyttes av ansatte og elever ved skolene.
Det vil også være naturlig for fylkeskommunen å vurdere overgang til elbiler ved nyanskaffelser.
I 2010 ble det solgt 1000 elbiler. I 2012 ble det solgt ca. 6.000 elbiler. Batteriteknologien er i stadig utvikling slik at driftsikkerheten økes og kjørelengden med elbil økes. Dette er ett bidrag for å kunne nå målene om reduserte klimautslipp. Transport bidrar til ca. 30 % av dagens utslipp.
Johan Tønnes Løchstøer uttalte også at han håpet Finansdepartementet ville holde fast ved de fordeler bruk av elbil medfører selv om antallet bilr større enn i dag!

Tesla Roadster

Tesla Roadster

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**