Politisk verkstad på Skodje

Måndag 22.april 19:30
Kommuneplanen skal reviderast og vi startar arbeidet vårt no.
Alle medlemmar og andre interesserte er inviterte til å delta.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Møtestad: hos leiar Kari Grindvik, Myrane, Skodje

Vi startar møtet med å sjå på sakene til kommunestyremøtet 23.april.

Vi tek så føre oss visjonen til Skodje kommune, før vi tek ein idedugnad på kva områder vi skal ha fokus på vidare i planarbeidet.

Sjekk skodje.kommune.no for å finne dokumenta vi skal gå igjennom.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**