Uviss fremtid for Åsane sentrum

Utbygger/investor Steen&Strøm sendte nylig et brev til Bergen kommune der de trekker seg fra utbyggingsavtalen i Åsane. I stedet ønsker de å utvikle noe i retning av det nye Emporia-senteret i Malmø. — For oss som bor i Åsane, handler det ikke bare om å få mest mulig butikker, men om å få et levende bydelssentrum, sier nestleder i Bergen Venstre, Per-Arne Larsen fra Ulset, som reagerer med undring og bekymring på det som nå skjer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Per-Arne

Foto: Ukjent

I fjor var det fylkesmann Lars Sponheim som stilte seg i veien for sentrumsplanene i Åsane. Nå, ett år senere, er det utbyg- ger/investor Steen og Strøm som setter foten ned.

— Vi ønsker å modifi sere kon- septet vårt til et internasjonalt moderne konsept, sier Jan Ove Holmen i Steen og Strøm til BA, etter at selskapet sendte et brev til Bergen kommune der de gjør det klart at de ønsker å trekke seg fra utbyggingsavtalen.

Venstre reagerer
Venstre reagerer med undring og bekymring på det som nå skjer.

— Dette er en merkelig sak som gjør meg litt bekymret, sier nestleder i Bergen Venstre, Per- Arne Larsen fra Ulset.

— For oss som bor i Åsane, handler det ikke bare om å få mest mulig butikker, men å få et levende bydelssentrum.

Han er derfor skeptisk til omleggingen av planene og innspillet om å hente inspira- sjon fra Emporia i Malmø.

— Poenget har vel vært å fjerne seg fra kjøpesenterpreget, ikke understreke det, sier han.

— Jeg håper utbyggerne nå tar til fornuft og fortsetter samarbeidet om å utvikle Åsane sentrum til et sted å leve, ikke bare et sted å shoppe. Her står jo både et levende sentrum og Bybanen under press.

Andersland_Bybanen

Foto: Mathias Fischer

Forsinker utbyggingen
Larsen får støtte fra partikollega Julie Andersland, Venstres gruppeleder i bystyret (nå i permisjon). Hun viser til at bystyret, etter en grundig reguleringsprosess, har vedtatt omfattende planer for et moderne og mer urbant bydelssentrum i Åsane.

— Vi ønsker et levende sentrum som skal være noe mer enn et gigantisk kjøpesenter; et sted der det ikke er dødt etter senterets åpningstid, sier hun.

— Det er svært uheldig at en utbygger nå ønsker å trekke seg fra utbyggingsavtalen. Hele dette viktige arbeidet vil nå bli forsinket.

Utbygger må ta ansvar
Både saksbehandlere og politikere blir ofte beskyldt for å bruke for lang tid på å behandle reguleringsplaner. Andersland mener at denne saken viser at også utbyggerne må ta sin del av ansvaret for å sikre utbygging innen rimelig tid.

— Jeg forstår ikke hvorfor det skal være behov for å gå ekstra runder i Åsane nå, sier hun.

— Det virker mildt sagt svært rart at en utbygger skal kunne trekke seg fra en inngått utbyggingsavtale. Det viktigste for byrådsavdelingen nå blir imidlertid å sikre at dette ikke på noen måte forsinker bybaneutbyggingen til Åsane og etablering av holdeplass i Åsane sentrum.

Les hele saken på side 2 og 3 i Åsane Tidende fredag 12. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**