Mer rettferdig kulturpolitikk

– DNS har nasjonal betydning, og må behandles deretter, sier Terje Breivik til Bergens Tidende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Terje Breivik

Foto: Bård Ek

– I og med at hovedstaden har en rekke nasjonale institusjoner, er det ikke unaturlig at de får mest. Det er likevel viktig å gjennomgå finansierings- og tildelingsmodellene for å sikre en fordeling som oppfattes som mest mulig rettferdig. Når det gjelder for eksempel det som er kommet frem i BT om vedlikeholdsbehovet på Den Nationale Scene, er det uheldig at de ulike kulturinstitusjonene ikke synes å ha blitt hørt tilstrekkelig. DNS har nasjonal betydning, og må behandles deretter, sier han.

- Vi vil lytte til dem som har skoen på. Venstre ønsker en ny gjennomgang av finansieringsmodellen, sikre like kriterier og at den skjønnsmessige komponenten bedre reflekterer institusjonenes reelle behov. En slik gjennomgang vil sikre likere driftsbetingelser for institusjonene over hele landet. Vi kommer også til å foreslå midler når revidert nasjonalbudsjett skal behandles i mai for å få gjort noe av det aller mest prekære vedlikeholdet som er nødvendig, da tenker jeg primært på DNS. Venstres program inneholder for øvrig en rekke konkrete tiltak som vil bidra til at kulturmidler kommer hele landet til gode – for eksempel satsing på biblioteker og oppbygging av regionale kulturfond. Samtidig skal etablerte kunstneriske produksjonsmiljøer og institusjoner landet over ha trygge rammevilkår.

Les hele saken om borgerlig kulturpolitikk i Berges Tidende 23. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**