Gjerstad Venstre vil…

Er du enig, så meld deg inn i vårt lokallag!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Vi ønsker at Gjerstad kommune skal være en attraktiv bygd å bo i. Derfor satser Gjerstad Venstre på gode oppvekstvilkår, flere arbeidsplasser og et rikt kulturliv.

Gjerstad Venstre vil jobbe sterkt for å opprettholde 2 barneskoler, få bedre rammer til skole og barnehage, samt inspirere til gründervirksomhet.
Venstre har også et sterkt ønske om å få ungdommen på rett spor tidlig, så vi forebygger kriminalitet og unødvendig drop out i skole og utdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**