Hvem bør få Hordaland Venstres miljøpris 2013?

Hordaland Venstre ønsker seg innspill til kandidater til Miljøprisen for 2013. Prisen blir delt ut på Verdens miljøverndag 5. juni. Kom med ditt forslag!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Hordaland Venstres miljøpris deles ut til personer, organisasjoner eller virksomheter som har bidratt positivt for miljøet eller den miljøpolitiske debatten det siste året.

Kom med forslag til prisvinner
Styret ønsker nå innspill til kandidater til miljøprisen for 2013. Har du lagt merke til noen som har gjort seg fortjent til en belønning for sin innsats for miljøvern, enten det gjelder klassisk naturvern og biologisk mangfold, avfall og ressursutnyttelse eller energi og klima?

Send inn!
Send ditt forslag til fylkessekretær Gro Gjelsvik på [email protected] eller ring 55 55 30 60 innen 13.mai!
Forslaget må ha en begrunnelse med litt nærmere informasjon. Fylkesstyret kårer vinneren.

I 2012 gikk prisen til Bergen Engines AS

Miljøprisen 2012 tildelt Bergen Engines AS

Foto: Anton Engen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**