Roser telebransjens IKT-krav

Telebransjen overrakte nylig en felles IKT-kravliste til regjeringen. Venstres nestleder Terje Breivik mener regjeringen burde applaudert ønskene fra bransjen. – Regjeringen må ta inn over seg hvilket potensial telekom og resten av IKT-næringen har for norsk verdiskaping, sier han.

 - Pollestad og regjeringen kan umulig ha tatt inn over seg hvilket potensial telekom og resten av IKT-næringen har for norsk verdiskaping, sier Terje Breivik.

– Pollestad og regjeringen kan umulig ha tatt inn over seg hvilket potensial telekom og resten av IKT-næringen har for norsk verdiskaping, sier Terje Breivik.
Foto: Kåre Pettersen

En samlet telebransje står bak kravene til økt satsing på IKT. Statssekretær Geir Pollestad (Sp) tok i mot kravlisten på vegne av regjeringen, men overrasket mange ved å gå til motangrep på bransjen og mer enn antydet at bransjen ikke forstår politikken.

Avskjedssøknad
– Innlegget til Pollestad var den mest direkte avskjedssøknaden jeg til nå har hørt fra en regjeringsrepresentant. Han burde i stedet applaudert for bransjens samlede krav til en bedre telepolitikk, påpeker Breivik.

– Pollestad og regjeringen kan umulig ha tatt inn over seg hvilket potensial telekom og resten av IKT-næringen har for norsk verdiskaping.

Verdiskaping
Breivik peker på at det er en direkte sammenheng mellom bredbåndspenetrasjon og -kvalitet og vekst i et lands BNP. Dette er også et av de områdene Norge har unike forutsetninger for å trygge og videreutvikle næringer felleskapet og velferden skal lene seg på i fremtiden.

— Å ha ambisjon om «et grunnleggende godt tilbud» er meningsløst. Hva hadde Petter Northug oppnådd om målet var å bli «grunnleggende god på ski», spør Breivik, og svarer selv: — Skal et mål ha noe for seg må det være konkret, noe å strekke seg etter, men samtidig innen rekkevidde.

Bedre kapasitet
— Etter Venstres syn må vi i det minste matche svenskenes ambisjoner, som omsatt til norske forhold vil bety at minimum 40 prosent skal ha tilbud om 100 Mbit/s båndbredde i 2015 og 90 prosent i 2020. Internt i Venstre jobber vi for tiden med en egen Digital Agenda, en melding som blir lansert i god tid før valget. I den forbindelse vurderer vi også å legge listen på at minst 90 prosent skal ha tilbud om 200 Mbit/s i løpet av de to neste stortingsperiodene, sier Breivik til nettstedet InsideTelecom.

Han peker også på at om et potent norsk bredbåndsnett skal få full effekt, må det kombineres med stor kapasitet til utlandet.

— Kabler direkte fra Norge til kontinentet må få prioritet nå. Utenlandskabler, kombinert med tilgang på kortreist, fornybar energi og et kaldt klima, gir oss et eksempelvis et prima utgangspunkt for å skape vekst og industri basert på sky-teknologien, sier Breivik.