– Staten mangler helhetlig etisk tenkning

– Det er ikke kronprinsens skyld at staten mangler en helhetlig etisk tenkning, sier Venstres Guri Melby. Hun mener statens virksomhet preges av flere etiske paradokser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Guri Melby på Venstres landsmøte 2013.

Guri Melby på Venstres landsmøte 2013.

– Med den ene hånden kjøper staten jagerfly fra Lockheed Martin, med den andre utestenger vi samme selskap fra Oljefondet fordi de produserer klasevåpen. Kronprinsen kan knapt vite hvilken av statens mange armer han er ment å representere, sier Guri Melby til Dagsavisen i dag.

Les artikkelen her.

I Dagsavisen i går ble kronprinsparet kritisert fordi de besøkte våpenprodusenten Lockheed Martin. Skivebom, mener Melby. – I denne saken tas mannen og ikke ballen. Skal noen tas, så er det den norske regjeringen som inviterte dem med, sier Melby.

Melby, som ledet Venstres programarbeid og som nå er stortingskandidat for Venstre i Oslo, mener statens investeringer, eierskap og innkjøp er preget av mange etiske paradokser.

Dagsavisen 30.04.13

Dagsavisen 30.04.13

– Det er for eksempel et paradoks at Statoil kan bedrive en oljesandutvinning i Canada som det er høyst tvilsomt om Oljefondet ville kunne investere i, sier Melby. Oljefondets retningslinjer tilsier at man ikke skal investere i virksomheter som fører til “alvorlig miljøskade”. Statoil ble for en tid siden anklaget for flere tilfeller av miljøkriminalitet av canadiske myndigheter.

Melby mener det trengs klare, etiske retningslinjer enten staten agerer som passiv investor eller som aktiv eier.

– Vi har én stat, og den må opptre som én aktør, sier hun. – Derfor bør regjeringen også stille krav om at de utenlandske bedrifter det inngås innkjøpsavtaler med slutter seg til FNs “Global Compact”-charter som garanterer at det tas et minimum av samfunnsansvar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**