Ope gruppemøte og medlemsmøte 11.mai

Saklister.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Årsmøte 2013

Gruppemøtet:
Kommunestyresaker, drøfting.
•Andre innkomne saker.
•Eventuelt.

Medlemsmøte:
•Valkampopning 2013.
•Program.
•Val av delegatar til LPN i Nesset.
•Eventuelt.

Møta er opne for alle, og du kan sende inn saker som du vil at oss skal diskutere. Send mail til gruppeleiar Kristian Stråmyr for nærmare informasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**