Bergenshjemmet stenger for godt

Erlend Horn (V) har lenge vært en tydelig kritiker av Bergenshjemmet. Nå stenges hospitset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


BA har i en rekke artikler avdekket kritikkverdige forhold på hospitset.

Etter en befaring i vinter mente Helsevernetaten at forholdene på hospitset var uforsvarlige.

Horn5

Foto: Mathias Fischer

Elendige hygieniske forhold
Erlend Horn (V) har lenge vært en tydelig kritiker av Bergenshjemmet. Da Helsevernetaten kom med sin skrekkrapport i februar i år, krevde han at kommunen måtte få ut alle beboere derfra.

Han mener det er bra at kommunen nå har fått på plass nye anbudskriterier for midlertidige botilbud, men mener Bergenshjemmet burde vært stengt mye før.

— Jeg har vanskelig for å tro at de gamle anbudskriteriene var så svake at vi ikke kunne gripe inn og stenge Bergenshjemmet når det beviselig var elendige hygieniske forhold og smittefare for beboerne. Hvis det er tilfellet er det vel så kritikkverdig som at vi ikke stengte dette stedet tidligere, sier Horn

Strengere regler
Nå er nye og strengere anbudskriterier for midlertidige botilbud på plass.

— Jeg mener at kommunen ikke kan vente på nye anbudskriterier i fremtiden for å gripe inn mot opplagt vanskjøtsel ved byens midlertidige botilbud. Jeg håper og tror at de nye kriteriene som nå er kommet gir oss mye større handlingsrom til å reagere hvis et hospits ikke driftes på en skikkelig måte, sier han og legger til:

— Byrådet har signalisert en nedtrapping i bruk av hospits. Det synes jeg er positivt, men da blir det desto viktigere blir oppretting av nye egnede boliger for rusavhengige. Her gjøres det mye bra fra byrådet, men jeg håper den varslede boligmeldingen legger opp til ytterligere boliger enn det som så langt er vedtatt.

Les hele saken hos BA.no eller på side 14 i Bergensavisen fredag 3. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**