Savner satsing på kunnskap og klima

Forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2013 viser ingen vilje til å ta Norge videre. – Budsjettet vitner om en trøtt regjering som har gått tom for ideer og som trenger avløsning. Venstre mener regjeringen ikke leverer noen plan for Norge og savner blant annet satsing på lærere, gründere, kollektiv i byene og fattigdomsbekjempelse, sier Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Revidert nasjonalbudsjett viser at regjeringen er tom for ideer, mener Borghild Tenden.

Revidert nasjonalbudsjett viser at regjeringen er tom for ideer, mener Borghild Tenden.
Foto: Venstre

– Det er fortsatt 9000 ufaglærte i norsk skole. Med regjeringens tempo vil det ta neste 35 år før alle norske lærere har fått nødvendig videreutdanning. Likevel finnes det ikke en krone til flere kvalifiserte lærere i dette budsjettet, sier finanspolitisk talskvinne i Venstre Borghild Tenden.

Les: Statsbudsjettet 2013: Prioriterer fattige barn, miljø og utdanning.

Kunnskap
– Vi ser tydelig at denne regjeringen ikke ønsker å prioritere kunnskap, sier Tenden og viser til at det heller ikke finnes en krone til økte basisbevilgninger til universiteter og høgskoler og ingen nye stipendiatstillinger.

Les: Gjenreis respekten for læreren.

– Jens Stoltenberg har tidligere kommet med løfter om å bedre de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende. Det løftet er dessverre ikke innfridd, sier Tenden.

– Regjeringen sementerer inntrykket av å prioritere olje foran miljø, og heller ikke i dette budsjettet følger de opp klimaforlikets enighet om bedre støtteordninger for energieffektivisering og utskifting av oljefyrer i privatboliger, sier Tenden, som også etterlyser større satsing på kollektivtransport i byene, sier Tenden.

Les: Vil gi gründere større tilgang på kapital og kunnskap.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**