– Få slutt på streiken

– Nå må det bli slutt på streiken som rammer lokalsamfunnene så hardt, fordi den nå er blitt et samfunnsproblem, og noen må nå ta ansvar, sier varaordfører i Vardø, Terje Soløy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Fylkesleder Terje Soløy

Foto: Vera Lysklætt

– I over 2 måneder har denne vanvittige streiken pågått uten en ordentlig tilnærming mellom partene. Nå må det være nok sier Soløy.

Uten vilje
Det handler selvfølgelig om de bakkeansatte som har lammet flytrafikken i Finnmark, og deler av Nordland. Partene viser ikke verken vilje, eller evne til å løse konflikten. Hvor er ansvarlig statsråd som skal vurdere eventuell tvungen lønnsnemd når vanviddet går for langt.

– Jeg må bare beundre befolkningen i disse to fylkene som er tålmodig, og finner seg i å måtte reise i dagevis for å komme til behandling på sykehus for lidelsene sine. Det er de som har måttet tåle den største belastningen sier Soløy.

Konflikt rammer urimelig
– De som bor i disse regionene, og er rammet av streiken betaler sin skatt de også. Konflikten rammer dem urimelig uten at de er i stand til å gjøre noe for å få en slutt på den. Spørsmålet om en debatt om streikeretten er nå fullmodent, og bør settes på dagsorden med det aller første.

– Jeg har sendt saken over til Venstres Stortingsgruppe, og jeg har fått lovnad fra Trine Skei Grande at de skal se hva de kan få til. Så får vi håpe at dette tar slutt snart, avslutter varaordføreren i Vardø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**