Innfører tiltak for å bedre opplæringen i bedrift

Opplærings- og helseutvalget på fylkestinget vil øke kvaliteten og kontrollen med opplæringen lærlinger får i bedrift. – Vi må stille krav til opplæringen lærlingene får, sier Grete Line Simonsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Grete Line Simonsen

Foto: Ukjent

For å bedre opplæringen for lærlinger, vil det nå bli stilt strengere krav til bedrifter for å bli godkjent lærebedrift. Nå blir blant annet instruktørkurs for faglige ledere obligatorisk for alle bedrifter.

– På samme måte som vi stiller krav til lærerne i klasserommet, må vi også stille krav til dem som har ansvar for opplæringen ute i bedriftene, sier Grete Line Simonsen (V) i opplæringsutvalget.

Dette er et viktig tiltak for mot frafall i yrkesfagene, sier Simonsen. 

Venstres 3. kandidat til Stortinget, Mathias Fischer, synes tiltaket er godt. – Kvalitet i yrkesfagene er viktig for at elevene skal få den utdanningen de har krav på og for å motvirke frafall.

Mathias Fischer

Foto: Jin Sigve Mæland

– Dessverre er hovedproblemet i dag at det er stor mangel på læreplasser, sier Fischer. – For å motvirke dette vil vi blant annet fjerne arbeidsgiveravgiften på læreplasser, øke lærlingtilskuddet og opprette flere læreplasser i staten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**