Kaldt og kynisk fra byrådet i tiggerdebatten

Debatten om hvilke helse og velferdstilbud Bergen bør gi tilreisende bostedsløse tiggere har rast den siste uken. Etter at regjeringen stilte midler disponibel for kommunene til å opprette akuttiltak for å bedre de menneskelige forholdene for denne gruppen, ble byens konservative byråd svar skyldig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Horn3

Foto: Mathias Fischer

Siden har kaoset og usikkerhet rådd om hva som er byrådets holdning til å opprette et sanitærtilbud til tiggere, der mulighetene for å ta en varm dusj har vært sentral.

Først foreslo sosialbyråd Lisbeth Iversen at tiggerne kunne få gratis adgang til dusjene i byens offentlige bad, Sentralbadet.

Dette falt ikke i smak hos byrådsleder Monica Mæland som har vært påfallende aktiv på en av sine fagbyråders felt. Tirsdag denne uken kom retretten og byrådets løsning nå at byens lavterskeltilbud for rusavhengige, Strax-huset, skal ta imot tiggere som trenger grunnleggende sanitære tjenester.

Bør ikke blande tiggere og rusavhengige
Å blande mennesker i aktiv rus med bostedsløse tiggere som ikke har et rusproblem er rett og slett en forferdelig dårlig idé. I skrivende stund er det ennå ikke oppklart hvordan byrådet ser for seg at dette skal fungere, men prinsippet må stå fast. Strax-huset kan ikke være løsningen på alle byens sosiale problemer. Vi må differensiere tilbudet ut i fra hvilken hjelp ulike vanskeligstilte grupper trenger.

På et område har derimot byrådet vært meget klar. Det er ikke aktuelt å legge til rette for akutte overnattingstilbud for bostedsløse tiggere slik både Robin-Hood huset og Kirkens Bymisjon har etterlyst. De ønsker mer enn gjerne å gå i dialog med kommunen om hvordan et slikt tilbud kunne driftes på en tilfredsstillende måte, men blir møtt med døve ører fra byrådet.

Signaleffekten
Signaleffekten skal være årsaken. Tenk hvor mange tiggere som kommer til Bergen hvis vi legger til rette for at de får en seng å sove i når nøden er størst er tankegangen. Det virker viktigere å sende et signal om at hvis du først skal komme til Bergen for å bedrive en, inntil videre i hvert fall, lovlig aktivitet i en begrenset tidsperiode, skal vi i det minste sørge for at livet ditt er jævligst mulig sånn at du ikke kommer igjen. Det er en kald og kynisk holdning som ikke er Bergen verdig.

Bergen bør være en by som viser hjertevarme for alle, også bostedsløse tiggere. La oss heller vise medmenneskelighet og sørge for at alle, norsk eller ikke, som oppholder seg i vår by har grunnleggende menneskelige behov ivaretatt. Uansett hvilken signaleffekt det sender.

Erlend Horn
Gruppeleder for Venstre i bystyret

Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende lørdag 18. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**