Dobbeltspor Oslo — Skien innen 2025

Som ledd i Venstres nasjonale miljøkampanje gjennomfører Vestfold Venstre tirsdag 21. mai rushtidsaksjoner på togstasjoner over hele fylket.
Tirsdag 21. mai fra kl. 05.30 (Larvik) og framover morgenen noen timer bemanner Venstre stasjonene Larvik, Sandefjord, Stokke, Tønsberg, Skoppum, Holmestrand og Sande med glade og morgenfriske Venstre-folk. Vi deler ut kaffe og løpesedler under slagordet “Dobbeltspor Oslo — Skien innen 2025”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

NSB tog jerrnbane togvogn

Foto: Rogaland Venstre

Venstre i Vestfold går til valg på dobbeltspor og høye hastigheter hele veien til Skien innen 2025, og ikke bare en halvveis løsning til Tønsberg som regjeringen legger opp til. Venstre mener at InterCity er riktig prioritering for folk, næringslivet og miljøet. I dag foregår 80 prosent av reisene med NSB innen InterCity-triangelet. Kapasiteten og hastigheten vil økes betraktelig med en dobbeltsporet jernbane – noe som bidrar til å binde sammen hele Østlandet til et bo- og arbeidsområde.

Venstre-aktivister, blant dem Vestfold Venstres fremste stortingskandidater Eddy Robertsen, Helene Eriksen og Karin S. Frøyd deltar sammen med Venstre-folk fra hele fylket.

Spørsmål rundt aksjonen besvares av valgkampleder Per Martin Berg, mobil 95703340.

Miljøkampanje Banner

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**