Momsfritak på økologisk mat

Stortingskandidatene Jon Gunnes og Ina Roll Spinnangr fikk møte engasjerte og kunnskapsrike gårdbrukere i Rissa.
-Venstre ønsker mer økologisk landbruk, og vil ha momsfritak på økologisk mat.
-Vi ønsker at avgiftssystemet brukes bedre, også i forhold til et folkehelseperspektiv mener Jon Gunnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Venstre besøker Reins Kloster I Rissa

Venstre besøker Reins Kloster I Rissa

Vil ha momsfritak på økologisk mat
Gårdene de besøkte i Rissa, blant annet Reins Kloster, Rissa samdrift, hos Eivind Myklebust og Tore Skånøy gir et godt tverrsnitt av landbruket i Rissa, og ga god innsikt i de utfordringene landbruket møter. To av besetningene driver økologisk, og en større andel enn gjennomsnittet av jorda i Rissa drives økologisk.
Merkedet for økologiske matvarer må bli større, og en måte å stimulere dette på er å gi momsfritak for økologisk mat, mente Jon Gunnes.
– Vi ønsker at avgiftssystemet brukes bedre, også i et folkehelseperspektiv, sier Jon Gunnes, og mener mer bevisst bruk av avgifter eller fritak fra det, styrer forbrukerne i den retningen man ønsker.
-Bare se på elbilparken, den er stor på Fosen, fordi disse bilene er fritatt for bompenger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**