Fylkeslegen kan stoppe streiken

-Fylkeslegen kan stoppe hele streiken, dersom han finner ut at det er fare for liv og helse, sier Venstres varaordfører i Vardø, Terje Soløy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


-Det kan vel ikke være vanskelig å finne en god grunn til at det er slik fare, når man ser på alle de belastninger alvorlig syke pasienter har måttet tåle de siste par månedene, sier Soløy.

Terje Soløy

Foto: Lokalavisen “Østhavet”

Fra Venstres side har det vært jobbet aktivt de siste par ukene for å påvirke Statsråd Huidtfeldt, slik at hun kan gripe inne for å få stanset streiken.
-Venstredeler Trine Skei Grande jobbet svært aktivt mot Statsråden, og hun ringte meg senest lørdag like før kl. 15:00, for å informere om de siste samtalene, sier varaordføreren i Vardø.

-Det er virkelig beundringsverdig at Finnmarks befolkning finner seg i å bli behandlet på denne måte. Til tross for at streiken faktisk er lovlig, så er begeret fullt nå.
-Dersom Fylkeslegen nå griper inn og varsler Helsetilsynet, så er jeg sikker på at vi snart har flyene i rute igjen, sier Terje Soløy til slutt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**