– Gloppen kan ha grunn til å kjenne seg lurt

Ragnar Eimhjellen var krystallklar då formannskapet i Gloppen diskuterte skulebruksplanen. – Gloppen kommune kan kjenne seg lurt, seier Eimhjellen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Firda Tidend, 27.05.2013:
(Jan. Nik. Hansen).

Ragnar Eimhjellen

Foto: Sogn og Fjordane Venstre

— Eg kan vanskeleg sjå at Gloppen ville gått så tungt inn i utbygginga av Trivselshagen dersom ein hadde visst dette. Kommunen har grunn til å kjenne seg lurt, sa Ragnar Eimhjellen i formannskapet.

Gloppen har sendt ein uttale til fylkesrådmannen sin tilråding i saka om strukturplanen for den vidaregåande skulen. Uttalen er kortfatta med fokus på Firda vgs.
— Uttalen er balansert, grei, og i ein parlamentarisk tone. For meg er det dramatisk og sårt å sjå at det eg har vore med å byggje opp, vert rive ned. Det er ganske alvorleg. Særleg det som gjeld investering og drift, sa den tidlegare rektoren ved Firda vgs.

Slik han hugsa debatten om Trivselshage-utbygginga, kunne han vanskeleg sjå at kommunen ville vore med dersom ein hadde visst at idrettslinja skulle forsvinne.

— Derfor kan Gloppen ha grunn til å kjenne seg lurt, sa Eimhjellen (V). Han peika på at Firda har brukt 13 år på å byggje opp medium og kommunikasjon, og at idrettslinja skal feire 35 års jubileum, kanskje med nedlegging.

— Det er håplaust, konkluderte Eimhjellen som hevda at idrettslinja på Firda har langt større breidde og kvalitet i tilboda enn miljøet i Sogndal der det handlar om hovudsakleg fotball.

Nettsak: www.firdatidend.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**