Til innhold
Gloppefjorden. Foto: Bernt Hauge, Foto: Bernt Hauge

Eit grønt og liberalt Gloppen

Gloppen Venstre

Som Gloppens einaste liberale parti vil Venstre gje fridom til den enkelte, samstundes som vi skal ta vare på fellesskapet, miljøet og dei svakaste i samfunnet. Vi vil sleppe kreativitet og skaparkraft laus. Vi trur på at entreprenørskap, frivillig innsats og dugnadsånd vil bidra til å skape eit betre samfunn for alle.

Personar