Jeger og Fisk er tildelt miljøprisen for 2013

Vestfold Venstre har valgt å gi miljøprisen for 2013 til Vestfold Jeger og Fisk sammen med lokalforeningene. Foreningen får prisen for det arbeidet som er langt ned for redde sjøørreten flere steder i fylket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det er en viktig oppgave for samfunnet å ivareta det biologiske mangfoldet og sjøørret er en viktig fiskeart.

Sjøørreten er trolig den mest ettertraktede sportsfisken i Vestfold, både blant barn, unge og sportsfiskere.

Sjøørret

Foto: Norges Jeger- og Fiskerforbund

Ett eksempel på Jeger og fisk sitt arbeid er kultivering av sjøørretbekk ved Eidene på Tjøme. Her har den lokale jeger og fiskeforeningen lagt ned mye tid og krefter for å sette i stand bekken for at sjøørreten skal få et miljø den kan overleve i. Vestfold hadde vært en langt fattigere fylket dersom elever og bekker der sjøørreten gyter ville ha forsvunnet.

Det er flere i Vestfold som har gjort en jobb for å redde sjøørreten, men Vestfold Jeger og fisk, sammen med sine lokalforeninger har vært viktige pådrivere, og stått for mye av arbeidet som vi nå flere steder i fylket ser fruktene av

Det er sjette året Vestfold Venstre deler ut miljøpris. Utdelingen skjer i år på verdens miljødag den 5.juni på Karljohansvern i Horten. Vestfold Venstre vil uttrykke at vi verdsetter det arbeidet foreningen gjør.

Sted: Vollane ved Karljohansvern (under det store treet ved stranden)
Tid: onsdag 5.juni fra kl 1830
Hva skjer: Det blir prisutdeling, takketale, og appel fra vår førstekandidat Eddy Robertsen. Vestfold Venstre vil også by på litt underholdning og mat.

Du kan lese mer om sjøørett prosjeket til Jeger og Fisk her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**