Program for Mona Hellesnes uke 22

Museum og jubileum og mye mer. Her er uken til fylkesvaraordføreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Mona_Haugland_Hellesnes

Foto: Reinhold Kager

Mandag 27. mai
Internmøter
Mandagen starter som vanlig med internmøter på fylkesordførens kontor. Det er travle dager og mye som skal koordineres. På ettermiddagen er det møte med Venstres bystyregruppe i Bergen, der felles saker diskuteres og ting avklares.

Tirsdag 28. mai
BIT Teatergarasjen
BIT Teatergarasjen er et samtidsteater drevet av en stiftelse med støtte fra blant annet fylkeskommunen. Les mer her.

Bymuseet
Bymuseet driver mange av de historiske museene i Bergen. Museet fanger ulike aspekter av Bergens fascinerende byhistorie, fra kongelige festlokaler i Håkonshallen til stuslige rom på leprahospitalet St. Jørgen.

Medieseminar
Fylkestingsgruppen samles for å diskutere strategi og mediearbeid fremover. Vi tar gjerne i mot innspill fra medlemmer! Send mail til gruppesekretær Mathias Fischer.

Onsdag 29. mai
Vassregionutvalet
Mona er utvalgsleder i Vassregionutvalet som arbeider med vannkraft i regionen.

Torsdag 30. mai
Blågrønn matsatsing
Arbeidsgruppen for blågrønn matsatsing i Bergen og Hordaland møtes på torsdag. Dette er en del av arbeidet for å satse på Hordaland som matdestinasjon og økt bruk og oppmerksomhet rundt ressurser i havet.

Fredag 31. mai
Bergensalliansen
Bergensalliansen er et interkommunalt samarbeidsforum for de 18 kommunene i storbyregionen Bergen og omland. Samarbeidet ble etablert 13. april 2011 til erstatning for det tidligere regionrådet Bergensregionen, og ledes av Bergens byrådsleder.

Lørdag 1. juni
Jubileum på Bømlo
Bømlo kommune fyller 50 år, og det må selvsagt feires! Mona representerer fylkeskommunen på denne fine dagen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**