Nasjonal dugnad mot vold i nære relasjoner

I dag ble det for første gang lagt frem en stortingsmelding om vold i nære relasjoner. -Dette er et område der det er særlig viktig med koordinert innsats, og innsats på mange plan samtidig, sa Venstres Inger Johanne Bjørnstad i Stortinget i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


—Nære relasjoner er vel noe av det vanskeligste — og beste — vi mennesker har. Dette kan jo være en privatsak. Men når enkeltmennesket krenkes, være seg ved psykisk eller fysisk vold, er det et anliggende for samfunnet, påpekte Bjørnstad.

 Denne uken stiller Inger Johanne Bjørnstad i Stortinget for Venstre.

Denne uken stiller Inger Johanne Bjørnstad i Stortinget for Venstre.
Foto: Venstre

Samarbeid med politi og frivillige
Det var med Venstre i regjering og med Odd Einar Dørum som justisminister, at det ble innførte en ordning med familievoldskoordinatorer i politidistriktene.

-Dette er blitt fulgt opp, men den rødgrønne regjeringen har ikke fulgt opp ordningen godt nok. Alle politidistrikter er nå pålagt å ha en familievoldskoordinator i full stilling, men TV2 viste i fjor at mange av koordinatorene blir pålagt andre oppgaver. Jeg har liten tro på at dette er på grunn av for få arbeidsoppgaver, bemerket Bjørnstad.

Venstre støtter regjeringens forslag om å styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner, for eksempel gjennom opprettelsen av en tilskuddsordning for blant annet frivillige organisasjoner. —Dette forslaget er både fornuftig og bra. Samtidig sier regjeringen at alle de omtalte tiltak i meldingen skal dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer. Det var ikke akkurat en kjempesatsing, sier Bjørnstad.

Barnemishandling, mishandling, barn, vold

Foto: sxc.hu

Kunnskap i kampen mot vold
Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin frykter at ekspertisen om voldsofre vil forfalle i regjeringens forslag som behandles i Stortinget i dag. De har påpekt at et delt tilbud mellom sykehus og legevakt, samt kompetansemiljø som nedlegges er svært problematisk. Venstre slutter seg til kritikken av forslaget om at ansvaret for voldtektsaker skal overføres til spesialisthelsetjenesten. Å spre kompetanse og ressurser på denne måten, er etter vår oppfatning uheldig.

Det er maktpåliggende å styrke den forebyggende innsatsen. For å redusere omfanget av vold og seksualisert vold er det nødvendig å tenke forebyggende fra tidlig alder. —Gjennom bedre utdanning av helsesøstre og en styrking av skolehelsetjenesten kan man bedre nå både de som er utsatt i dag, og forebygge hendelser i fremtiden, understreker Bjørnstad.

Kunnskap er viktig, både for å forstå hvorfor og hvordan vold i nære relasjoner skjer, og for å kunne prioritere innsatsen dit den gir mest tilbake. Venstre mener også at det er nødvendig å styrke forskningsinnsatsen vedrørende omfanget og konsekvensene av seksualisert vold.

Her kan du lese om familivoldskoordinatoren og de andre konkrete tiltakene Venstre foreslo i regjering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**