Norges Jeger og Fiskeforbund Vestfold overrakt årets miljøpris

På verdens miljødag 5. juni ble Vestfold Venstres miljøpris overrakt Norges Jeger og Fiskeforbund Vestfold (NJFF). Det var under et arrangement på Vollane i Horten, fylkesleder Bjørn Corneliussen i NJFF mottok prisen fra Hilmar Flatabø. En av hovedgrunnene til at foreningen får prisen i år er deres iherdige arbeid med å ivareta det biologiske mangfoldet og da spesielt sjøørretprosjektet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Fra årets miljøprisutdeling, fra v.: Hilmar Flatabø og mottaker Bjørn Corneliussen

Fra årets miljøprisutdeling, fra v.: Hilmar Flatabø og mottaker Bjørn Corneliussen
Foto: Elin Berg Schmidt

-Sjøørretten er trolig den mest ettertraktede sportsfisken i Vestfold, både blant barn, unge og sportsfiskere, sa Hilmar Flatabø i sin tale om årets prisvinner. Ett eksempel på NJFF sitt arbeid er kultivering av sjøørretbekk ved Eidene på Tjøme. Her har den lokale jeger og fiskeforeningen lagt ned mye tid og krefter for å sette i stand bekken for at sjøørreten skal få et miljø den kan overleve i.

Vestfold hadde vært et langt fattigere fylke dersom elver og bekker der sjøørreten gyter ville ha forsvunnet. Det er flere i Vestfold som har gjort en jobb for å redde sjøørreten, men NJFF Vestfold, sammen med sine lokalforeninger har vært viktige pådrivere, og stått for mye av arbeidet som vi nå flere steder i fylket ser fruktene av, avsluttet Hilmar Flatabø før han gikk til overrekkelse av årets kunstverk til fylkesleder Bjørn Corneliussen i NJFF Vestfold.

 Hilmar Flatabø taler under prisutdelingen

Hilmar Flatabø taler under prisutdelingen
Foto: Elin Berg Schmidt

Corneliussen takket for den oppmerksomhet som deres prosjekt hadde fått og spesielt for å ha fått Vestfold Venstres miljøpris for sitt arbeid for naturmangfoldet.

Dyktige elever fra Horten kulturskole underholdt med trekkspillmusikk før prisutdelingen tok til. Horten Venstre hadde rigget til med et fint arrangement og kunne by på nygrillede burgere ved strandkanten.

Vestfolds førstekandidat ved stortingsvalget, Eddy Robertsen avsluttet med å holde en appell. Han tok for seg betydningen av Verdens miljødag, som er lagd for å øke folks bevissthet rundt miljøspørsmål. For det er på grunnplanet, der hvor mennesker og miljø møtes, at problemer oppstår. Det er når du sitter i et flysete på vei til Spania, når jeg starter bilen min for å kjøre til butikken for å handle, når bonden gjødsler åkeren sin, når tenåringen i huset dusjer i tre kvarter, når sprengstein fyller Tangenbekken, når den nye kullfyrte fabrikken åpner i Kina fordi kona mi kjøper halloween-masker på Nille, når vi kaster fullt ut brukbar mat i søplekassa — det er DA vi har såkalt "negativ innvirkning" på naturen.

Eddy Robertsen med appell under miljøprisutdeling 2013

Eddy Robertsen med appell under miljøprisutdeling 2013
Foto: Elin Berg Schmidt

Det er ikke "staten", eller "EU", eller "USA", eller "Kina" som forurenser eller ødelegger, fortsatte Eddy Robertsen. Det er folk. Og det må vi være bevisste på. At det er de krava du og jeg stiller, de vanene vi legger oss til, det er de valga vi tar hver eneste dag, og de valga vi tar når vi legger stemmeseddelen ned i urna, det er DE som til sammen bestemmer hvordan kloden vår utvikler seg.

Og her ligger også løsningen. Det er det FN har innsett; det er derfor vi markerer verdens miljødag. Det er et spørsmål om å få deg og meg til å vite hva konsekvensene av disse valgene faktisk er.
Hvert år har FN et eget tema det fokuseres på. I år er det matsvinn. "Think. Eat. Save" — eller "Tenk. Spis. Spar " som er slagordet i år.

Det kastes 1,3 milliarder tonn mat hvert år. Det er 1/3 av all matproduksjon. Og det i en verden som ikke klarer å fø de 7 milliarder enkeltmenneskene som deler jorda med oss. Dette er en enorm sløsing med ressurser.

Vi kan alle bli mer bevisste ved å planlegge hva vi skal kjøpe inn før vi handler. Bruker du opp maten du har i kjøleskapet, gjør du faktisk en kjempeviktig jobb for miljøet.
Venstre er opptatt av at vi hegner om miljøet både lokalt og nasjonalt. Vi vil arbeide for et sterkere vern av matjord, og vi jobber for at organisk avfall gjenvinnes eller komposteres overalt, i alle kommuner, og at det skal bli billigere å handle miljøvennlig mat, at unødvendig plastemballasje reduseres og at skatte — og avgiftssystemet legges om slik at det blir enklere og rimeligere for folk å ta grønne valg i hverdagen.

Så "Tenk. Spis. Spar" — Tenk før du spiser, og du sparer miljøet.

 Trekkspillgruppa til Horten kulturskole underholdt

Trekkspillgruppa til Horten kulturskole underholdt
Foto: Elin Berg Schmidt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**