Kan ikke straffe barn for foreldrenes handlinger

12 år gamle Neda ble idag sendt ut av landet etter å ha tilbrakt så og si hele sitt liv i Norge. Venstre mener dette viser at reglene for asylbarn må endres og at hensynet til barns beste må veie tyngre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


12 år gamle Neda og hennes famile ble idag sendt ut av landet, melder Stavanger Aftenblad.

Les også: Behov for regelendring for asylbarna

 Venstreleder Trine Skei Grande

Venstreleder Trine Skei Grande
Foto: Eva Kvelland

– Konsekvensene av regjeringens politikk er at vi nå deporterer barn som har levd i Norge i ti år. Barn skal ikke straffes for sine foreldres gjerninger, men det er nettopp det som skjer nå, sier Venstreleder Trine Skei Grande til NRK.

Iselin Nybø, Stavanger, Rogaland

Iselin Nybø, Stavanger, Rogaland
Foto: Tone Staven

— Det er hjerterått og inhumant å deportere barn som har levd i Norge i ti år, uavhengig av hva foreldrene måtte ha gjort, sier Venstre stortingskandidat fra Nedas hjemfylke, Rogaland, Iselin Nybø.

Grande mener vi nå må begynne å diskutere om det bør bli en årsgrense, og hvor den eventuelt skal gå. Hun viser til at Storberget i sin tid som justisminister mente at «to-tre år i et barns liv er et hav av tid.»

Hensynet til barns beste må veie tyngre
Det er vanskelig å se at stortingsmeldingen «Barn på flukt» har ført til noen endring av politikk overfor asylbarna. Høyesterett sparket 21. desember ballen over til politikerne. Grande mener at det må regelendringer til dersom praksis skal endres.

– Jeg er oppgitt over at regjeringen ikke vil endre regelverket slik at barns beste får tyngre vekt i utlendingssaker. Det blitt slått fast, både gjennom dom og uttalelser fra forvaltningen, at det ikke har skjedd eller vil skje en endring i praksis i tråd med stortingsflertallets ønske. Derfor må forskriften endres for å sikre en praksis i tråd med flertallets ønske, der hensynet til barns beste veier tyngre enn innvandringsregulerende hensyn, sier Grande.

Venstre har flere ganger fremmet forslag om at barnets beste må veie tyngre enn i dag og at vedtak alltid må være barnerettslig forsvarlig. Grande viser til at Nathan fikk bli fordi retten mener barnets beste-vurderingen ikke var forsvarlig.

Strider mot rettssikkerheten
Grande håper nå at flere ser at det strider mot rettssikkerheten å gi retninglinjer i en stortingsmelding om et så viktig tema.

– Vi kan ikke ha et system hvor den som roper høyest får bli. Vi må ha regler som gjør at utlendingsforvaltningen kan bruke hodet og hjertet, påpeker Grande. Hun viser til at tidligere UNE-direktør etterlyste klarere retningslinjer om lengeværende

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**