Krever miljøprioritert gjennomkjøring

Venstre vil ikke bruke 300 millioner på Hjellestadveien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Horn2

Foto: Mathias Fischer

Saken om opprusting av Hjellestadveien blir utsatt, men Venstre er skeptisk til kostnadsrammen for prosjektet. Mer penger til utbedring av vei gir mindre penger til sykkel. Det billigste alternativet koster nå minst 298 millioner kroner.

Fungerende gruppeleder i Venstre, Erlend Horn, stilte seg bak kravet om å utsette saken til tirsdag.

— Vi støtter utsettelsen, men vi kommer til å foreslå en løsning med miljøprioritert gjennomkjøring og lav fartsgrense. Trafikksikkerhet for de gående og syklende er det viktige i denne saken, noe jeg synes dette prosjektet har beveget seg bort fra. Nå skal det bygges en bred vei for at de som vil bygge boliger skal få tillatelse til det. Det ar ikke det som var intensjonen i utgangspunktet, sier Horn.

Les hele saken på side 2 i Fanaposten fredag 14. juni.

Fakta
Både Hjellestadveien og utbygging av gang- og sykkelvei generelt finansieres over posten “Programområder” i Bergensprogrammet. Når kostnadene for veien går opp, vil det bli mindre penger igjen til gang- og sykkelvei andre steder i Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**