Hvorfor velge Venstre?

Venstre setter folk først. Vi liker ikke unødvendig byråkrati og stiv systemtenkning. Vi arbeider for et mer humant og bærekraftig samfunn der verdier blir viktigere. Her er hovedsakene våre:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Satse på kunnskap og like muligheter.
Alle er gode til noe. Skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte kunnskap og tro på egne evner. Venstre vil gi lærerne etterutdanning og tid til å være lærere. Kvalitet skal stå i fokus fra barnehage til universitet. UiA er den nye drivkraften på Sørlandet og skal likebehandles med de andre universitetene.

Sikre en verden vi kan gi videre.
Klimautfordringene er svært alvorlige, men løsningene er de vi uansett trenger for å lage et bedre samfunn: Bedre busstilbud. Satsing på handel og aktivitet inne i sørlandsbyene. Flere gang- og sykkelveier. Kortreist mat. Lønnsom energisparing. Planlegging av en ny kystjernbane fra Porsgrunn til Kristiansand og Stavanger. Oljefritt Skagerrak.

kloden vår

Foto: Nasa

Skape verdier og grønn vekst.
Venstre elsker folk som skaper. Det spiller ingen rolle om det er som selvstendig kunstner, i en småbedrift eller i storindustri. Staten skal støtte opp med tillit, forenklinger, sosiale rettigheter, risikokapital og midler til forskning. Vi vil satse på nyskaping med kunnskap og fornybare ressurser. Bedre veier skal gjøre det lettere å jobbe og bo på hele Sørlandet.

Vise varme og raushet.
Venstre vil gi kvinnene større plass i arbeids- og samfunnslivet på Sørlandet. Bedre levekår krever mer likestilling. Kultur, festivaler og opplevelser gjør livet rikere og skal satses mer på. Vi setter pasienten i sentrum og vil ha ro rundt de tre sykehusene våre. Barn skal aldri lide. Derfor slåss vi mot fattigdom og vil gi asylbarn amnesti.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**