Unnskyld Jan!

Kjære Jan Agha Rasoli, unnskyld for at vi har et samfunn som ønsker at du skal reise ut av landet mot din vilje. Unnskyld for at jeg som lokalpolitiker ikke har vært nok synlig og støttet deg i din kamp om å få bli i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Morten Andersen

Foto: A.Hovstø

Utlendingsnemda (UNE) har bestemt at du skal reise ut av landet og tilbake til Afganistan. Tilbake til en utrygg tilværelse i et krigsherjet ustabilt land. Du er ikke alene om å bli returnert fra Norge med den samme begrunnelsen som du har fått fra UNE. Det sitter mange unge mennesker som deg i Norge og venter på å bli hentet og sendt ut av landet. Denne ventetiden vet vi er særdeles belastende og psykisk vanskelig, særlig for unge mennesker som deg. Du er ressurssterk og har et kontaktnett rundt deg, det hjelper. De som ikke har det, har det kanskje enda vanskeligere enn det du har det akkurat nå.
Vi lever i et demokrati i Norge med valg på Storting hvert fjerde år. Asyl- og innvandringspolitikk er kanskje en av de viktigste skillelinjene mellom dagens partier representert på Stortinget. Dagens flertall på Stortinget, med AP i spissen, har strammet inn på asylpolitikken, særlig for unge over 18 år. Dette er fortsatt unge mennesker med et framtidshåp, slik som deg Jan.

Yasin Tunc i fakkeltog i Lillesand, faksimile fra Lillesandsposten

Foto: Lillesandsposten

For noen få år siden hadde vi den såkalte Amelie-saken i Norge. Den fikk stor medieomtale og de aller fleste syntes at behandlingen av henne og sakens håndtering var hårreisende, selv om reglene ble fulgt. Lokalt i Ringsaker førte dette konkret til at kommunerepresentant Svein Rømo meldte seg ut av Arbeiderpartiet i protest. Svein meldte seg seinere inn i Ringsaklista som ikke er representert på Stortinget. Jeg ønsker Svein godt valg til høsten.
Jeg er oppriktig lei meg på dine vegne Jan. Vi trenger deg og mange andre med dine holdninger og framtidsperspektiver her i landet vårt. Vi er også nødt til å innse at vi må dele på våre goder i Norge. Egoisme og fremmedfrykt må ikke få rotfeste i vårt samfunn. Vi må se utover våre landegrenser. Asylpolitikk er mye mer enn bare lokalpolitikk.
Det er ved demokratiske valg at vi kan påvirke framtida. Det er da vi kan si ifra om vi ønsker at Jan, og andre i samme situasjon, kan få bli i Norge og bidra til en samfunnsnyttig innsats. Det er derfor ikke helt uvesentlig hvilken stemmeseddel vi, som er så heldige å kunne stemme, putter i urna i september. Venstre vil arbeide for en mer human og rettferdig asyl- og innvandringspolitikk. Det hjelper dessverre ikke deg nå Jan, men det kan hjelpe mange andre i din situasjon. Kanskje kan vi ønske deg hjertelig velkommen tilbake. Eller enda bedre, forhindre at du må reise fra oss. Lykke til!
Morten Andersen
Kommunestyrerepresentant, Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**