Åpne dører for barns drømmer

Barn med talent innen musikk og dans trenger tilbud som Valdres Sommersymfoni, Strunkeveko og FrikarAkademiet, skriver stortingskandidatene Ingjerd Thon Hagaseth og Christin Guldahl Madsen i et innlegg i Oppland Arbeiderblad lørdag 3. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det er i dag flere muligheter for barn og unge som ønsker å satse på idrett. Det er derimot fortsatt et begrenset tilbud for de barna som vil satse på musikk og kultur. Det er oppsiktsvekkende at 10 000 barn får et talenttilbud innen musikk i Finland, mens kun i underkant av 400 får den samme muligheten her i Norge, slik Stephan Barratt-Due, rektor ved Barratt Due musikkinstitutt, påpekte i en kronikk i Aftenposten den 2. juli.

Som liberale liker vi å sette folk først, og det gjelder selvfølgelig også barna. Barn har ulike interesser og ønsker. Det er derfor viktig at vi som politikere, og samfunnet som sådan, gjør vårt ytterste for at barna kan utfolde seg.

Det krever mange treningstimer hvis man har lyst til å bli fotballproff. Man kan ikke begynne å trene fotball på et høyt nivå i sine sene ungdomsår dersom man ønsker å gjøre fotballkarriere. Det samme gjelder også på mange andre områder. Lausdansere så vel som fiolinister bør trene opp teknikken fra tidlig alder hvis de ønsker å gjøre karriere av interessen. Det er denne muligheten barna fortjener.

For at barn med andre talent og interesser enn idrett skal ha mulighet til å utvikle seg, er det viktig at det finnes tilbud som Barratt Due musikkinstitutt, Valdres Sommersymfoni, Strunkeveko og FrikarAkademiet tilbyr innen musikk og dans. Utøvere som Hemsing-søstrene, Guro Kleven Hagen og Hallgrim Hansegård er alle produkter av dette.

Venstre mener det er et mål for norsk kulturpolitikk å også dyrke frem talentene. Det skal ikke være slik at det bare er barn som har foreldre med økonomi til privattimer eller utenlandsopphold som skal få muligheten til å satse på musikk eller andre interesseområder. Venstre foreslo derfor i Stortinget at regjeringen burde etablere en stipendordning for unge talent innen musikk, dans, drama og visuell kunst. Dessverre stemte regjeringspartiene ned forslaget.

De rødgrønne kaller ofte slik satsning for elitisme. For Venstre handler det derimot om å la flere barn få utvikle sine interesser. De færreste er flinkest i alt, men veldig mange har ett eller annet de liker særlig godt. Man skal heller ikke glemme at mestring i ett felt, kan løfte selvtilliten til et barn – en selvtillit som også kan smitte over på andre felt. Å tilby talentutvikling innen kultur og andre felt, handler derfor om å se hvert enkelt barn og åpne dørene for deres drømmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**