Internasjonal klimapolitikk

Som et land som har tjent seg rikt på å eksportere fossil energi, må Norge gå foran med egne utslippskutt og klimastøtte til fattige land. Norge skal være en pådriver i arbeidet for å sette en internasjonal pris på CO2 og utvikle internasjonale karbonmarkeder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Internasjonale satsinger og finansieringsløsninger som for eksempel Norges arbeid for redusert avskoging i utviklingsland, skal komme i tillegg til, ikke istedenfor, egne utslippskutt.

EU er viktig som drivkraft for det internasjonale klimaarbeidet. Venstre vil jobbe for at EU reduserer det totale antallet kvoter innenfor det europeiske kvotesystemet.

Venstre vil:
•At Norge skal være en pådriver i arbeidet for en ny klimaavtale etter Kyoto-perioden.
•At en internasjonal avtale skal stille strengere krav til utslippskutt i de rike landene, samtidig som også utviklingsland må godta utslippsbegrensninger.
•At internasjonal transport blir omfattet av en ny klimaavtale.
•Investere en større del av oljefondet (SPU) i utslippsreduserende og fornybare prosjekter i utlandet.
•Sikre at oljefondet ikke investerer i bransjer og bedrifter som aktivt motarbeider norske miljømål.
•Opprettholde satsingen på redusert avskoging i utviklingsland (Regnskogsatsingen).
•Evaluere ordningen med kjøp av klimakvoter.

Les også:
Oljefondet

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**