Staten må finansiere Bybanen

I juni åpnet Bybanen til Lagunen. Venstres stortingskandidat i Hordaland, Terje Breivik mener Staten nå må sikre finansiering av Bybanen til Åsane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Stortingskandidat Terje Breivik vil sikre minst 50 % statlig finansiering av Bybanen til alle bydelene i Bergen.

Stortingskandidat Terje Breivik vil sikre minst 50 % statlig finansiering av Bybanen til alle bydelene i Bergen.
Foto: Bård Ek

Det skulle bare mangle at Staten betaler minst halvparten, sier Breivik, som viser til moderpartiets alternativ til Nasjonal transportplan. Venstre innfører der prinsippet om 50 prosent statlig medfinansiering for nye bybaneprosjekter.

Bybane ikke nok
For Bergens del er det satt av 3,1 milliarder kroner for å sikre at Bybanen til Åsane blir finansiert.

— Tog blir fullfinansiert av staten, noe Oslo naturlig nok nyter godt av. Bergenserne har betalt nesten hele Bybanen selv og har ikke samme fordeler av jernbanesatsing. Dette vil vi i Venstre rette opp med et reelt spleiselag der Staten betaler halvparten, sier Breivik.

— Det er ikke nok at Staten bare bidrar til å bygge bybane. Vi må også sørge for et ellers velfungerende kollektivtilbud. Derfor vil vi stille opp med en pott på 3,2 milliarder i miljøpakker til byene.

Buss og sykkel
Han mener byggingen av Bybanen nordover må gå hånd i hånd med flere ekspressbusser som går på tvers av bydelene.

 Erlend Horn er glad for løftene fra Venstre.

Erlend Horn er glad for løftene fra Venstre.
Foto: Rundholt

Ønsker debatt
Fungerende gruppeleder for Venstre i Bergen, Erlend Horn, er takknemlig for prioriteringene.

— Dette viser at det er samsvar mellom hva vi i Venstre sier lokalt og nasjonalt, sier han.

— Det er mye diskusjon rundt valg av trasé til Åsane, men få som har noen plan for finansiering. Venstre håper at vi etter hvert kan få de andre partiene med på å diskutere hvordan vi skal betale for banen nordover.

Les hele saken på side 4 og 5 i Åsane Tidende fredag 2. august.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**